Pri Senci plánuje investor vybudovať areál logistiky a služieb za 10 mil. eur

Pri Senci plánujú vybudovať areál logistiky a služieb za približne 10 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Predložila ho firma PRIMA SPACE zo Senca.

„Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie areálu pre rozličné prevádzky so zameraním na skladovanie a distribúciu produktov,“ uvádza sa v zámere. Predpokladaný termín začatia výstavby je druhý kvartál 2022 a termín ukončenia štvrtý kvartál roku 2023.

Celkovo má byť vybudovaných päť budov, v ktorých bude umiestnených 36 prevádzok. Navrhované stavebné objekty sú delené na samostatné prevádzky – univerzálne priestory pre budúcich nájomcov. Každá prevádzka obsahuje halovú časť, ktorá sa dá upraviť podľa potreby, a dvojpodlažný objekt slúžiaci ako administratívno-sociálne zázemie.

„Na pozemku budú vybudované príslušné spevnené manipulačné plochy a parkoviská, prípojky a areálové rozvody inžinierskych sietí, oplotenie a sadové úpravy,“ uvádza navrhovateľ. Územie sa nachádza v nezastavenej časti zóny Logistického centra Senec. Je situované po ľavej strane cesty II/503 v smere Senec – diaľnica D1 – Pezinok, na severozápadnom okraji katastrálneho územia Senec. Celková rozloha riešeného územia je takmer 27-tis. m2.

Zdroj: SITA

Ilustračné foto: Obrázok od THAM YUAN YUAN z Pixabay

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.