Pri obci Mokrance plánujú výstavbu logistického centra za viac ako 200 mil. eur

Pri obci Mokrance (okres Košice – okolie) plánujú výstavbu logistického centra. Celkové predpokladané náklady na výstavbu predstavujú 200-230 mil. eur. V zámere, ktorý predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA to uviedol navrhovateľ – spoločnosť LPL Advisory, a.s., Bratislava.

„Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby logistického centra, ktoré investor plánuje vybudovať v priestore určenom územným plánom obce Mokrance ako priestor pre výrobu a sklady. Plánovaná výstavba logistického centra je na pozemkoch, na ktorých v minulosti bola plánovaná výstavba závodu na výrobu betonárskej ocele,“ uvádza sa v zámere.

Hlavnou funkciou logistického centra bude krátkodobé, strednodobé a dlhodobé skladovanie tovarov s následnou expedíciou k odberateľom. Navrhovateľ v zámere predpokladá 500-tis. t naskladnených a vyexpedovaných tovarov ročne. Zámer počíta s vytvorením 400 nových pracovných miest.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na august budúceho roka s ukončením do konca roka 2025. Celková výmera pozemkov pre logistické centrum je takmer 450-tis. m2, na ktorých bude šesť skladových objektov, administratívny objekt, garáže, vrátnice a 294 parkovacích miest.

Zdroj: SITA