Práce na tuneli Višňové sa začnú v apríli, nikto nepodal námietku

Práce na tuneli Višňové sa začnú v apríli tohto roka. Oznámil to na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal. Žiadny z uchádzačov v súťažnom dialógu o zhotoviteľa stavby tohto úseku D1 nepodal námietku voči vyhodnoteniu súťaže.

A. Doležal priblížil, že teraz bude nasledovať ex-ante kontrola na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Pevne verím, že to bude menej ako zákonných 30 dní, a potom už nič nebráni podpísať zmluvu s víťazom – konzorciom Skanska v ČR a SR,“ dodal minister. Zmluvná cena je 255 mil. eur. Následne Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zašle víťaznému uchádzačovi výzvu na uzatvorenie zmluvy s dátumom začatia prác 20. apríla 2021. „Hneď po podpise sa môžu začať stavebné práce,“ avizoval A. Doležal.

Súťažné ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. „Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45 percent, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5 percent), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35 percent) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15 percent),“ spresnila vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Zároveň uviedla, že nasleduje tender na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.

Víťazný uchádzač podľa diaľničiarov deklaroval vo svojej súťažnej ponuke, že 13,5 km úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 7,5 km dlhého tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

NDS v marci 2019 ukončila zmluvu s pôvodným zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa. Ako konštatuje NDS na svojej webovej stránke, samotný úsek s tunelom Višňové podľa dopravného modelu prevezme viac ako 80 percent objemu cestnej dopravy teraz vedenej po ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami (Strečno).

Zdroj: TASR