PostNL a Mutares uzavreli predaj Nexive spoločnosti Poste Italiane

Firmy PostNL a Mutares dokončili predaj podniku Nexive spoločnosti Poste Italiane. Konsolidácia v  súvisiacich logistických infraštruktúrach je prioritou týchto spoločností. Všetky podmienky na ukončenie predaja vrátane povinnej starostlivosti a schválenia regulačným orgánom boli splnené. Nexive je druhým najväčším poskytovateľom poštových a balíkových služieb v Taliansku.

Mutares a PostNL sa domnievajú, že táto transakcia je v najlepšom záujme spoločnosti Nexive a všetkých jej zainteresovaných strán, najmä manažmentu a zamestnancov. Zo strategického hľadiska a v súlade so skúsenosťami z iných európskych krajín vyplýva, že štrukturálny pokles objemu pošty, ktorý sa zhoršuje vplyvmi a obmedzeniami spôsobenými pandémiou Covid-19, robí z konsolidácie pošty a súvisiacich logistických infraštruktúr prioritu na zabezpečenie udržateľnosti, zamestnanosti, dostupnosti a služby zákazníkom.

Dohodu s Poste Italiane umožnila nedávna zmena talianskeho práva, ktorá dočasne zaviedla osobitný režim schvaľovania určitých koncentrácií. Predaj firmy Nexive spoločnosti Poste Italiane v kombinácii s ukončením dohody o spoločnom podniku s firmou Mutares prinesie PostNL kapitál vo výške približne 30 miliónov eur a s ním súvisiaci hotovostný vplyv 35 miliónov eur. Keďže sa finančný týka ukončených aktivít, finančné dôsledky tejto transakcie sú mimo rámca normalizovaného EBIT, normalizovaného komplexného výsledku a výkonnosti voľných peňažných tokov.

Foto: Mynewsdesk