Portfólio ARETE INVEST CEE II za 113 mil. eur je v rukách Cromwellu

Investičná a realitná skupina ARETE, ktorej súčasťou sú fondy investujúce do nehnuteľností, dokončila 11. marca celú transakciu a vlastníctvo kompletného portfólia podfondu ARETE INVEST CEE II v hodnote 113,2 milióna eur prešlo do rúk spoločnosti Cromwell European REIT (CEREIT), verejne obchodovateľný real estate investment trust kótovaný na singapurskej burze cenných papierov.

Portfólio zahŕňa jedenásť logistických a priemyselných nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku s takmer 100% obsadenosťou, ktoré sú prenajaté sedemnástim najmä medzinárodným nájomcom. V portfóliu je celková prenajímateľná plocha 125 000 m2 spolu so 140 000 m2 pre ďalší development a budúci rast. Cromwell Property Group, má v správe majetok v hodnote 7,1 miliardy eur.

„V súlade s uzavretými zmluvami v decembri bola dnes dokončená transakcia prevodu celého portfólia nehnuteľností nášho druhého podfondu a vlastníctvo prešlo do rúk spoločnosti Cromwell European REIT. Hoci sme vďaka pandémii stále ďaleko od štandardných podmienok, transakcia bola dokončená presne v dohodnutom termíne. Ďakujeme celému tímu skupiny Cromwell za veľmi profesionálnu spoluprácu v rámci celej transakcie,“ uviedol Robert Ides, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Simon Garing, CEO spoločnosti spravujúcej CEREIT, uviedol: „Sme radi, že sme mohli dokončiť akvizíciu portfólia a to aj napriek pokračujúcej pandémii v celej Európe. V súčasnej dobe sa zameriavame na zvyšovanie podielu sektoru logistiky a ľahkého priemyslu v portfóliu a po tejto akvizícii bude tento podiel takmer 38%. Dôležité je, že CEREIT teraz pôsobí tiež na dvoch nových, atraktívnych a rýchlo rastúcich trhoch. Rád by som sa poďakoval tímom pre transakcie a správu aktív u nášho manažéra, spoločnosti Cromwell, rovnako ako Robertovi a všetkým v ARETE za pozitívnu prácu na uskutočnení tejto transakcie.“

„Vidíme za sebou takmer päť rokov tvrdej práce. Keď sa obzrieme, urobili sme hneď niekoľko správnych rozhodnutí. Všetko odštartovala dôkladná analýza všetkých realitných segmentov, z ktorých sme správne vybrali segment kvalitných logistických a priemyselných nehnuteľností.
Konzistentne sme sa držali danej stratégie a výkonových parametrov, ktoré inštitucionálni investori vyžadujú,“ doplnil Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

„Chcel by som zablahoželať celému tímu ARETE k dokončeniu tejto významnej transakcie počas pandémie. Sme svedkami neustáleho zvyšovania dopytu investorov po priemyselnom sektore a najmä po vysoko kvalitnom portfóliu naprieč krajinami, akým portfólio ARETE určite je. Základná dynamika trhu a rast segmentu e-commerce viedli k silnému rastu dopytu zo strany inštitucionálnych investorov. Tím ARETE preukázal schopnosť vytvoriť investičný produkt, ktorý sa ideálne hodí pre veľkých medzinárodných investorov. Transakcia ďalej odráža dôveru investorov v priemyselný a logistický trh v strednej a východnej Európe. Veľmi si vážime našu dlhodobú úzku spoluprácu s tímom ARETE a sme radi, že spoločne pripravujeme ďalšie zaujímavé transakcie aktuálne pre tretí fond,“ uviedol Mike Atwell, riaditeľ kapitálových trhov pre strednú a východnú Európu v spoločnosti JLL.

„Po dôkladnej analýze sme opäť vyhodnotili, že situácia na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností je stabilná a investičný prospekt je zaujímavý aj pre ďalší investičný cyklus. V roku 2015 sa priemyselné nehnuteľnosti celosvetovo podieľali na objeme transakcií necelými 8 %, vlani to bolo už takmer 25 %. Minulý rok potvrdil dlhodobejší trend, že cena priemyselných nehnuteľností sa stala nezávislou na vývoji hospodárskeho cyklu. Hoci v celej Európe bolo v roku 2020 dokončených takmer 10 miliónov m2 nových nájomných plôch, obsadenosť dosiahla v januári tohto roka svoje historické maximum, keď bolo prenajatých 95,5% všetkých dostupných plôch. To je najviac zo všetkých sledovaných nehnuteľnostných segmentov,“ upresňuje Robert Ides a pokračuje: „Náš tretí fond je teraz v investičnej fáze. Chceme opäť napĺňať našu stratégiu a zostaviť oveľa väčšie a koherentné portfólio vysoko kvalitných priemyselných a logistických nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy s cieľovou hodnotou najmenej 400 miliónov eur. Portfólio chceme na konci investičného cyklu opäť ponúknuť inštitucionálnym kupujúcim.“