PEKAES sa pripojí k cestnej doprave GEODIS

Spoločnosť GEODIS dosiahla dohodu s firmou Innova Capital o akvizícii spoločnosti PEKAES, poprednej siete LTL (Less-Than-Truckload) a FTL (Full-Truckload) v Poľsku. Táto akvizícia je významným krokom vpred k upevneniu prítomnosti spoločnosti GEODIS v tomto regióne, ktorý považuje za strategický pre rozvoj skupiny.

PEKAES má vynikajúce miestne geografické pokrytie a jeho tím je uznávaný pre svoju profesionalitu. Doplnkové zákaznícke portfóliá a kombinované schopnosti ponúknu poľským spoločnostiam rozsiahle medzinárodné príležitosti, zatiaľ čo súčasní zákazníci GEODIS-u budú mať prospech z odborných znalostí spoločnosti PEKAES v Poľsku.

Spoločnosť PEKAES, ktorá bola založená v roku 1958, prevádzkuje jednu z popredných sietí FTL a LTL v Poľsku zameranú na paletovanú prepravu. S dvadsiatimi pobočkami, pokrývajúcimi celé Poľsko, zabezpečuje PEKAES všetky národné a medzinárodné prepravy pre zhruba 10.000 aktívnych zákazníkov. Spoločnosť tiež vykonáva intermodálne prepravy po železnici a ponúka ďalšie logistické služby na šiestich vyhradených miestach. PEAKES zamestnáva 1200 ľudí.

Transakcia nadobudne platnosť po dokončení obvyklých regulačných formalít.

Foto: Geodis