Partnerstvo DB Schenker a platformy Plug and Play

Od januára 2020 vstúpil DB Schenker do spolupráce ako tzv. „Anchor Partner“ s firmou Plug and Play v oblasti Supply Chain & Logistics v európskom ústredí v nemeckom Hamburgu. DB Schenker tak získava prístup k rozsiahlej sieti inovačných faktorov vrátane desiatok tisíc začínajúcich podnikov.

Logistický priemysel sa v dôsledku digitálnych a technologických porúch mení bezprecedentným tempom. DB Schenker je v popredí digitálnej revolúcie v logistike a bude aj naďalej poháňať zmeny ako generátor digitálnej hodnoty pre zákazníkov.

Plug and Play je globálna inovačná platforma so sídlom v Silicon Valley v USA. V oblasti podpory pre začínajúce podniky je organizácia aktívna na viac ako 30-tich miestach po celom svete. V roku 2019 bola v Hamburgu otvorená nová pobočka venovaná logistike, v ktorej bude teraz spoločnosť DB Schenker začlenená ako Anchor Partner.

Po ustanovení nového partnerstva začiatkom roku 2020 začali DB Schenker a Plug and Play uskutočňovať pilotné projekty s cieľom identifikovať prvé vhodné start-upy, ktoré pomôžu riešiť existujúce obchodné výzvy.

Foto:

Markus Sontheimer, CIO and CDO of DB Schenker (vľavo)

Saeed Amidi, CEO and Founder of Plug and Play