Palletways expanduje z Maďarska priamo na Slovensko

Palletways, dopravná sieť v paletovej preprave v Európe, oficiálne vstúpila na slovenský trh. Ako súčasť skupiny Imperial Logistics International bude fungovať z hlavného prekladiskového HUB-u na západnom predmestí Budapešti v Biatorbágy. Palletways HUB u našich južných susedov tak bude nielen cross-dockovou platformou pre maďarsko-slovenskú cezhraničnú dopravu, ale vďaka vynikajúcej polohe bude slúžiť aj na vybavovanie domácich zásielok.

Palletways ponúka celý rad domácich a medzinárodných služieb vrátane domácej prémiovej služby Next day Premium, ekonomických služieb, služby doobedňajšieho doručovania či sledovania zásielok Track&Trace. „Slovensko má s Maďarskom spoločnú 655 km dlhú hranicu. Medzi týmito dvoma krajinami existujú silné kultúrne, obchodné a ekonomické väzby, takže expanzia už aj tak úspešnej maďarskej pobočky je logickým krokom, ako rozšíriť geografické povedomie o spoločnosti Palletways v strednej Európe,“ komentuje rozvoj spoločnosti Marek Ondrejčák, oblastný manažér pre Slovensko.

„Už sme získali deväť nezávislých partnerov, ktorí so sebou prinášajú kombináciu priemyselných skúseností, technickej aj prevádzkovej dokonalosti a neochvejnú motiváciu rozširovať služby Palletways. Tešíme sa z toho, keď vidíme, koľko sme toho za niekoľko mesiacov dosiahli,“ dodal Marek Ondrejčák.

„Slovensko má vyspelú ekonomiku s vysokými príjmami. V porovnaní s celkovým priemerom EÚ rástla nadpriemerným tempom a ide o rýchlo rastúci trh. Hodnota maďarského exportu, ako 35. najväčšieho vývozcu na svete, predstavuje 89 % HDP. Pre sieť Palletways na Slovensku bude preto využívanie medzinárodných služieb kľúčovým prvkom,“ dodáva Peter Kovács, výkonný riaditeľ spoločnosti Palletways v Maďarsku a na Slovensku.