Paletový regál – jednoduchý, ale stále nenahraditeľný

Filozofia konštrukcie paletového regálu vychádza z požiadaviek zákazníka na určitú nosnosť danú hmotnosťou a rozmerom ukladaných paliet. Zároveň je však cieľom dodávateľa ponúknuť čo najlepšiu cenu, aby uspel v súboji s konkurenciou. Z tohto dôvodu musí byť konštrukcia čo najjednoduchšia a najľahšia, a navyše dostatočne variabilná a celkom bezpečná.

Paletové regály sú primárne určené na skladovanie tovaru vo veľkoobjemových baleniach (palety, gitter boxy a pod.) s vyššou hmotnosťou a s možnosťou uskladnenia na čo najvyššiu možnú výšku podľa možností skladu. „Hlavná funkcia paletových regálov je prehľadné a efektívne skladovanie tovaru na paletách, ich výhodou je využitie celkovej výšky haly a dokonalý prístup k jednotlivým skladovacím jednotkám,“ konštatuje Michal Gajdoš, Key Account Manager spoločnosti BITO – Skladovacia technika.

Limity výrobcov sú odlišné

Každý výrobca má svoj maximálny záťažový limit, v štandardnom prevedení regálu, odlišný. „META má svoj limit 5500 kg pre úložnú úroveň dĺžky nosníka 2700 mm a hĺbky regálu 1100 kg. Pokiaľ potrebuje zákazník uskladniť vyššiu záťaž, rolu hrá veľkosť a váha balenia. Najčastejšie za upravuje úložná úroveň veľkosti a váhe skladovaného tovaru,“ hovorí Dagmar Bublincová zo spoločnosti META skladovací technika. V prípade požiadavky na uskladnenie tovaru nad limit maximálneho štandardu, interný statik počíta úpravu a menia sa výstužné prvky systému. Ďalšou možnosťou je zdvojenie regálu na hĺbku uskladnenia palety.

„Väčšinou ide o obmedzenie zo strany palety, respektíve manipulačnej jednotky, ktorá neudrží viac ako má zadefinované. U EUR paliet je to napr. 1200 kg. Musí byť nepoškodená a originálna, teda vyrobená podľa normy. Samozrejme aj regál má svoje limity – 4500 kg na pár,“ vysvetľuje Kamil Vnučko, Managing Director spoločnosti VENEONE.

Ak chceme ukladať ťažký tovar, v prvom rade musíme vedieť, na čom je ten tovar uložený – paleta, drevené hranoly atď. Existujú rôzne riešenia, ako ukladať veľmi ťažký tovar do regálu: napr. kombinácia viacerých rámov, ktorých hĺbka je menej ako štandard 1100 mm a kratších nosníkov, kde je nosnosť vyššia ako u dlhších.

Štandardné logistické haly umožňujú skladovanie do 15 metrov. Ale aj tu platí, že limit výrobcov odlišný. „Máme štandardne regály do výšky 12 metrov. Vyššie požiadavky na rámy už musíme nadstavovať a počítať statiku individuálne aj z pohľadu miesta realizácie,“ približuje Dagmar Bublincová. Ako hovorí Kamil Vnučko, v súčasnosti je z hľadiska statiky pri konvenčných regáloch strop 13 500 mm. Samozrejme, pokiaľ hovoríme o automatizovaných skladoch, tam je situácia iná. Ich výška sa pohybuje v desiatkach metrov. 20-30 m či dokonca vyššie sklady nie sú výnimkou.

Bezpečnosť nie je zadarmo

Paletové regály je možné vybaviť rôznymi bezpečnostnými prvkami, ktoré ich ochránia pred poškodením – od kovových až po plastové. Najlepšou ochranou je zábrana nárazu do regálu. Dnes už je technika vybavená rôznymi systémami od indukčného vedenia, cez poloautomatizované systémy manipulácie s tovarom a mnoho ďalších vybavení. Bežnou ochranou regálov sú ochranné prvky na rohoch regálových radov, alebo je možnosť ochrany každého rámu samostatne, napríklad ochranou so „silent-blokom“, ktorý tlmí náraz.

„V ponuke máme množstvo ochranných prvkov rôznych tvarov, vyrobených buď z ocele alebo plastu. Každý z nich je určený na ochranu iného prvku paletového regálu. Najčastejšie ide o samotné stojky, celé rámy, rohy regálového systému, ochrany proti prepadnutiu tovaru dokonca ochrany sprinklerového systému, nájazdy do systémov Drive-In atď.,“ vysvetľuje Kamil Vnučko.

Téma ochrany regálov sa skloňuje veľmi často, vždy však narazí na otázku ceny. Nie každý zákazník si je vedomý, že pri minimálnych vstupných nákladoch do budúcna ušetrí ďaleko viac.

Pred stavbou regálového systému treba pripraviť halu, resp. podlahu. „Je potrebné dodržať všetky súvisiace normy,“ upozorňuje Marián Jančík, Logistic Systems Manager spoločnosti Jungheinrich. Patria tu napr.: rovinnosť DIN 18 202 – tabuľka 3, riadok 3; dostatočná nosnosť a kvalita betónu DIN 1045), odporučenie a predpisov pre skladové podlahy podľa STN EN 206-1, podlaha musí bezpečne prenášať zaťaženie od vozíkov a regálov, ďalej musí dovoliť zapustenie hmoždiniek pre ukotvenie pätiek rámov (min. hrúbka betónu pre bezpečné kotvenie je 160 mm, min. kvalita betónu je B25/C25). Pre statický výpočet podlahy je nutné vziať do úvahy zaťaženie od manipulačnej techniky a regálov (bodové a plošné, celkové), ďalej je nutné vziať do úvahy rozmiestnenie a vzdialenosti regálových stojok. Podlaha nesmie chemicky reagovať s inštalovanou technológiou (regály, vozíky). Pre nespevnené alebo nedostatočne nosné povrchy (asfalt, dlaždice, a pod.) je nutné detailné statické posúdenie s odporúčaním na možné príslušenstvo pre lepšie rozloženie zaťaženia od regálov.

Trendom je automatizácia

Aktuálne trendy sú smerované do automatizácie, či efektívnejšieho využitia priestoru, čiže sa stavajú vyššie haly a uskladňuje sa tovar aj do výšok nad 12 metrov. „Trendy v manipulačnej technike zasahujú aj k regálom, keďže aj zmenšovanie šírky uličky ovplyvňuje celkovú kapacitu skladu,“ konštatuje Dagmar Bublincová.

Stredné a väčšie spoločnosti zvažujú pri expanzii svojich činností nasadenie komplexných skladových riešení. „Či už ide o plnoautomatické paletové silá, alebo riešenia s nižšou mierou automatizácie ako sú shuttle /upc systémy. Pripravenosť samotných spoločností je vždy individuálna. Tu je dôležitým faktorom poradenstvo , kde spoločne so zákazníkom zhodnotíme potreby, dostupné možnosti a nájdeme ideálny systém pre dané podmienky,“ tvrdí Marián Jančík. Vždy je na dodávateľovi objasniť výhody a nevýhody danej technológie, nutné požiadavky pre jej implementáciu, aby na konci stál naozaj spokojný zákazník.

„Očakávame väčší dopyt po komplexných riešeniach, ktoré budú zahŕňať prvky automatizácie,“ uvádza Michal Gajdoš. S tým súhlasí aj Kamil Vnučko a dodáva: „Jednoznačne môžeme povedať, že automatizované sklady, rôzne sofistikované riešenia, kde bude manipulačná technika komunikovať cez WMS s regálom. Hoci sa regál vo svojej podstate nezmenil od začiatkov, kedy bol uvedený do života, vždy bude súčasťou aj tých najmodernejších riešení.“

Jozef Brezovský

FOTO: Jungheinrich