Oranžový Gebrüder Weiss ide zelenou cestou

Je dnes vôbec ešte niekto, kto sa nesnaží aspoň trochu myslieť „zeleno“? Asi nie. So „Zelenými projektami“ rôzneho druhu sa stretávame na každom kroku. A v tomto trende nezaostávame ani my – prepravno-logistický rakúsky gigant Gebrüder Weiss. Poďme však pekne po poriadku.

Keďže v GW využívame rôzne formy prepráv, naším environmentálnym cieľom je najmä znižovanie emisií CO2. Vytvorili sme projekt Zero Emissions, ktorého prínosom je, že umožňuje zákazníkom tieto emisie kompenzovať. A ako to funguje v praxi?

Služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje spoločnostiam kompenzovať produkované CO2 počas prepravy ich zásielok. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

Zákazník dostane od nás vďaka Zero Emissions podrobné informácie o uhlíkovej stope, ktorú po sebe jeho zásielky zanechávajú. Tento výpočet produkcie CO2 zahŕňa každú jednu prepravovanú zásielku kdekoľvek po svete, a to pozemnou, železničnou, námornou, či leteckou prepravou. Emisie dokážeme vypočítať vďaka webovej databáze EcoTransIT, a uvádzame ich na faktúre za prepravu, spolu s nákladmi na ich kompenzáciu.

Našou snahou je, aby tieto kompenzačné platby smerovali do certifikovaných projektov na ochranu klímy na rôznych kontinentoch. Samozrejme starostlivo vyberáme také projekty, ktoré výrazne znižujú emisie CO2, alebo ich celkovo eliminujú. Náš zákazník následne dostane certifikát dokladujúci jeho podporu príslušného projektu. Veríme teda, že vďaka Zero Emissions podporíme všetkých našich zákazníkov na ich vlastnej ceste ku klimatickej neutralite. CO2 je totiž globálnym problémom, ktorý zasahuje všetky kontinenty a kúty našej planéty.

Gebrüder Weiss tiež investuje do radu nákladných vozidiel s nízkymi emisiami. Na orázku vodíkové nákladné auto. (Zdroj: Gebrüder Weiss / Scheutzow)

To však ešte nie je všetko. Na poli ochrany životného prostredia a hľadania udržateľných spôsobov logistiky, sme my v Gebrüder Weiss, aktívni aj inak. Do roku 2030 chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu v našich logistických termináloch, a to prostredníctvom využívania elektriny vyrobenej pomocou fotovoltaických systémov. Okrem toho už teraz využívame nízkoemisné nákladové vozidlá, ktoré sú podporované skvapalneným zemným plynom (LNG, CNG), elektrickou energiou a vodíkom (palivovými článkami).

Naše kroky vedú po novom aj smerom k digitalizácii našich procesov a prepravných dokumentov. Na Slovensku od januára 2022 testujeme plne elektronickú verziu potvrdenia o doručení pri rozvoze zásielok zbernou službou. Veríme, že táto zmena prispeje k efektívnejšej správe prepravných dokumentov, a zároveň výrazne zníži dopad našej činnosti na životné prostredie. Zistili sme, že na zjednodušenie a zrýchlenie administrácie procesov môžeme využívať tzv. elektronickú podobu POD (proof of delivery).

Odteraz namiesto dvoch vyhotovení príslušného dokumentu bude stačiť jediný originál uložený v tzv. optickom archíve. Zákazníci budú mať pritom možnosť do neho kedykoľvek nahliadnuť, a to prostredníctvom zákazníckeho portálu myGW. Podobný postup už používame aj v súčasnosti, keď do archívu ukladáme kópiu fyzického potvrdenia o doručení. Nový plne elektronický proces tak odteraz vykoná potvrdenie prevzatia tovaru prostredníctvom dotykového skenera, ktorý obsluhuje náš doručujúci vodič. V rámci pilotného projektu testuje tento náš systém niekoľko desiatok našich vodičov, a v dohľadnej dobe počítame s prechodom na plnú prevádzku, ktorá fyzickú formu dokumentácie úplne nahradí.

Okrem toho, že náš nový elektronický systém poskytne informácie o stave doručenia v reálnom čase, prípadnom poškodení každého nákladového kusu, vrátane pohodlného spracovania dokumentačných fotografií, až po evidenciu paletového konta. Všetky dáta potom okamžite prenesieme do centrálneho systému, a z neho do nášho portálu myGW. Menej tlačených dokumentov tak prinesie úsporu papiera, čím v Gebrüder Weiss znižujeme dopad činnosti na životné prostredie.

A to sa ráta pre budúcnosť nás všetkých!