Open Logistics Foundation: Prínos digitálnych štandardov pre logistiku

V októbri 2021 spojila spoločnosť DACHSER sily s ďalšími spoločnosťami z logistického priemyslu a založila neziskovú nadáciu Open Logistics Foundation. V tomto interview rozpráva generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Burkhard Eling a riaditeľ pre rozvoj Stefan Hohm o zákulisí, ideovom pozadí a limitoch tejto iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť digitalizáciu a štandardizáciu v oblasti logistiky.

Pán Eling, pán Hohm: Nezisková nadácia, ktorá má vytvoriť komunitu s otvoreným zdrojovým kódom – čo to znamená?

Burkhard Eling: Všetky články logistického reťazca veľmi usilovne pracujú na digitalizácii svojich procesov. Keďže neexistuje nič také ako sebestačná logistická spoločnosť, spolupracujeme s mnohými rôznymi subjektmi, vrátane zákazníkov a servisných partnerov. Túto spoluprácu môžeme ešte zefektívniť tým, že budeme zavádzať stále viac spoločných štandardov a stavebných prvkov. Spoločne so zakladajúcimi členmi Open Logistics Foundation sme urobili prvý krok. Momentálne sa usilujeme presvedčiť aj ostatných účastníkov trhu, že tieto štandardy sú užitočné. Napokon, čím viac spoločností bude nasledovať tento príklad, pripojí sa k iniciatíve a zapojí sa, tým väčšia bude šanca na zavedenie celoplošne uznávaných štandardov.

Stefan Hohm: Spoločnosť DACHSER sa dlhodobo usiluje o spoločné štandardy, čo je prístup, ktorý sa nám aj všetkým v dodávateľskom reťazci vždy dlhodobo vyplácal. Zoberme si napríklad čiarový kód EAN 128 alebo sériový kód prepravných kontajnerov SSCC: na ich používanie sme sa zaviazali už na začiatku a ako člen štandardizačného orgánu GS1 (predtým známeho ako CCG) sme skutočne tvrdo bojovali za pravidlá ich používania, aby sa zabezpečilo ich rozšírenie naprieč odvetviami. Náš záväzok voči nadácii Open Logistics Foundation sa riadi rovnakou logikou ako naša práca v GS1, ktorá sa premieta aj v Open Logistics e.V., podpornom združení tejto nadácie. Rovnako ako GS1, aj Open Logistics Foundation je spôsob, ako z určitých hardvérových a softvérových komponentov urobiť de facto štandardy, a tu je tá výnimočná časť – poskytnúť používateľom nielen odporúčania, ale aj riadky kódu. To všetko je založené na otvorenom zdrojovom kóde.

Čo tým myslíte?

S. Hohm: Open source je softvér, ktorého zdrojový kód môžu vidieť a používať ostatní. Na tomto princípe fungujú webové prehliadače, ako sú Firefox a Chrome, alebo Linux, najrozšírenejší operačný systém na svete. Spoločnosť DACHSER používa softvér a komponenty s otvoreným zdrojovým kódom už viac ako 15 rokov. V súčasnej dobe tak pracujeme vo viac ako 70 programoch a aplikáciách. Komunita open-source sa opiera o kolektívnu inteligenciu mnohých ľudí, v niektorých prípadoch o altruistické motívy a veľmi často o spoločný cieľ zjednodušiť procesy, zdieľať náklady na vývoj a získať ďalší podiel na trhu.

Čo tento prístup znamená pre Open Logistics Foundation?

S. Hohm: Existuje technická platforma nazvaná Open Logistics Repository, kde sú softvérové a hardvérové komponenty, rozhrania a referenčné implementácie voľne k dispozícii. My, ako aj ostatní členovia, môžeme k tejto platforme bezplatne pristupovať, vyhľadať kód ľubovoľnej štandardnej aplikácie a použiť ho ako základ, napríklad na rozšírenie vlastných aplikácií alebo rýchlejšie nastavenie nových produktov a obchodných modelov. Je len na nás, ktoré kódy, koncepty alebo projekty budeme importovať. A rozhodne nebudeme zdieľať nič, čo by nám poskytovalo skutočnú konkurenčnú výhodu.

B. Eling: Na štandardizácii nám záleží najmä preto, že pokiaľ ide o určité „univerzálne aplikácie“, štandardizácia znižuje režijné náklady – naše aj celého odvetvia. Dnes sa často stáva, že vzájomne nekompatibilné, izolované riešenia bránia pragmatickému prepojeniu partnerov a zákazníkov. Nechceme tiež plytvať obmedzenými a cennými vývojovými zdrojmi na písanie každého riadku kódu pre štandardnú aplikáciu. Oveľa zmysluplnejšie je pre nás stavať na štandarde a potom vytvoriť naše nezameniteľné DACHSER USP s vlastnými dátami a prístupmi. To nám umožňuje pridať našim zákazníkom skutočnú hodnotu.

S. Hohm: Inteligentná logistika závisí od výkonných IT systémov. DACHSER sa tejto zásady drží už mnoho desaťročí. Sme známi svojim vynikajúcim vlastným vývojom IT, a to sa nezmení. Aj naďalej budeme sami organizovať architektúru našich kľúčových systémov a samozrejme budeme pokračovať v programovaní vlastných aplikácií – ale do nášho portfólia budeme tiež začleňovať riešenia, ktoré sú dostupné na trhu. A rovnako dôležité pre mňa je, že používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom znižuje našu závislosť na komerčných poskytovateľoch – open source sa neprestane používať.

Pán Eling, existujú nejaké príklady štandardných aplikácií pre celé odvetvie spojené s Open Logistics Foundation?

B. Eling: Existuje jedna aplikácia, ktorú Open Logistics Foundation aktívne vyvíja a pre ktorú už bolo zverejnených niekoľko prvých riadkov kódu: digitálny nákladný list eCMR pre cezhraničnú prepravu. Okrem toho sme tiež predložili návrhy na štandardné aplikácie, ako je napríklad aplikácia pre vodiča. Poskytovatelia logistických služieb majú väčšinou vlastné izolované riešenie s viac-menej rovnakými funkciami, a to informáciách o objednávkach, smerovaní a riadení doby odpočinku. Štandardné aplikácie, ako je už spomínaná, neposkytujú nikomu v odbore skutočnú konkurenčnú výhodu. Spoločný štandard s otvoreným zdrojovým kódom naopak znižuje režijné náklady spoločnosti DACHSER aj všetkých ostatných, podporuje spoluprácu a uvoľňuje potrebné vývojové zdroje.

Neprináša táto open-source komunita určité riziká? Koniec koncov, vaši konkurenti sa pohybujú v rovnakom odbore.

B. Eling: Ja to tak nevidím. Protimonopolná legislatíva výslovne podporuje vývoj open-source programov, ktoré slúžia všeobecnému blahu. A znova: nezdieľame žiadne informácie, procesy, programy alebo aplikácie, ktoré by spoločnosti DACHSER poskytovali konkurenčnú výhodu. Nezverejňujeme ani žiadne ceny alebo citlivé údaje o zákazníkoch. Okrem toho boli nastavené procesy dodržiavania predpisov, ktoré umožňujú spoluprácu medzi spoločnosťami a zabraňujú nekalým praktikám.

S. Hohm: Budeme pokračovať vo vývoji udržateľného softvéru a inteligentných procesov, ktoré budú k dispozícii iba nám a našim zákazníkom. V budúcnosti však budeme zdieľať základné aplikácie a riadky kódu, aby sme mohli využívať dlhodobé výhody priemyselných štandardov zavedených medzi zákazníkmi a konkurentmi. Transparentnosť, dostupnosť a dodržiavanie predpisov sú najvyššími prioritami našej každodennej činnosti.

Aké sú dôsledky prístupu založeného na open-source pre odvetvie logistiky? A čo to znamená pre DACHSER?

S. Hohm: Otvorený zdrojový kód uľahčuje digitalizáciu, čo z neho robí kľúčový faktor úspechu pre celý logistický priemysel. Digitalizácia znamená prepojenie – a to možno dosiahnuť jedine spoločným postupom. Čo je potrebné na to, aby bol open source v logistike úspešný? Kreatívny prístup, úplná transparentnosť, spoločné aplikácie, maximálna využiteľnosť a získanie všetkých spoločností na palubu jednej lode.

B. Eling: Digitalizácia nám poskytuje príležitosť prehodnotiť spôsob, akým prevádzkujeme naše procesy, organizujeme naše pracovné prostredie a spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi v dodávateľskom reťazci. Ak sa nám podarí myslieť a konať viac digitálne vo všetkých oblastiach, urobíme veľký krok k naplneniu nášho poslania, ktorým je urobiť zo spoločnosti DACHSER najintegrovanejšieho poskytovateľa logistických služieb, aký existuje. Open source a náš záväzok voči Open Logistics Foundation sú dôležitou súčasťou tejto cesty, pretože nám umožňujú nasadiť naše cenné ľudské zdroje pri vývoji softvéru spôsobom, ktorý prináša väčšiu pridanú hodnotu. Tým nielen skvalitňujeme ich prácu, ale zaisťujeme aj náš ekonomický úspech. To sú veľmi dobré dôvody, prečo od začiatku podporovať Open Logistics Foundation a zaviazať sa k vytváraniu priemyselných štandardov.