Oceánski dopravcovia bojujú proti kríze Covid-19

Prerušenie medzinárodného dodávateľského reťazca v poslednom roku je výsledkom náhlych a radikálnych zmien v tovarovom dopyte v dôsledku pandémie Covid-19. Zhodujú sa na tom priemyselní analytici, pozorovatelia a účastníci vodnej dopravy. Na prekonanie súčasnej situácie a na stabilizáciu dodávateľských reťazcov musia všetky strany vyvinúť maximálne úsilie úzko spolupracovať a zaujať konštruktívny prístup.

Vztýčenie všetkých vlajok

Námorní dopravcovia prijímajú všetky dostupné opatrenia na zvýšenie rýchlosti a efektívnosti pohybu nákladu vrátane využitia všetkých dostupných prostriedkov na tonáž plavidla. Keď v 2. štvrťroku 2020 poklesol dopyt o 20 – 30 %, prepravcovia obmedzili služby a odstavili voľné plavidlá. Keď sa však zvýšil objem nákladu, dopravcovia ich čo najrýchlejšie uviedli do činnosti.

Alphaliner na konci roku 2020 dospel k záveru, že len 2,5 percenta jeho flotily nebolo aktívnych. Viac ako polovicu z toho (62%) predstavovali lode, ktoré sú v lodeniciach pre opravy a údržbu. V polovici januára sa zvyčajne znižuje kapacita v očakávaní čínskeho lunárneho nového roka, keď sa v krajine zatvoria továrne. Dopravcovia tento čas využívajú na vyčistenie tovarových objemov z Ázie.

S cieľom maximalizovať efektívnosť dopravcovia zdieľajú kapacitu plavidiel. Dohody o zdieľaní sú v časoch vysokého dopytu mimoriadne dôležité pre využitie kapacity plavidla. Zaisťujú, aby sa všetky dostupné sloty využívali rovnomerne v období, keď individuálny operátor nemá dostatočný dopyt pre konkrétnu plavbu. Na základe dohody o zdieľaní plavidiel sa voľná kapacita môže dať k dispozícii iným partnerským dopravcom.

Oceánski dopravcovia nepomýšľajú znižovať investície do zvyšovania kapacít svojich flotíl. Alphaliner dospel k záveru, že: „Napriek obavám z kolapsu trhu v jarných mesiacoch pandémie Covid-19, bol rok 2020 ukončený nárastom objednávok nových nákladných lodí o 10 %“.

Faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť služieb

Pandémia má vážny vplyv na prístup ku kontajnerom a vybaveniu. Pokiaľ ide o vnútrozemskú dopravu, prístavné a skladovacie operácie zasiahol najmä nedostatok pracovných síl a blokovane objemu. Používanie a vrátenie kontajnerov v rámci globálneho dodávateľského reťazca sa spomalilo.

Okrem maximalizácie kapacity plavidiel sa dopravcovia snažia zlepšiť prístup k rýchlejšiemu odbaveniu kontajnerov. Dôležitú úlohu v tomto úsilí hrá rýchle premiestnenie prebytočných prázdnych kontajnerov, odoslanie všetkých dostupných kontajnerov, ako aj urýchlenie ich leasingu a opráv. Keďže viac kontajnerov nie je v súčasnosti okamžite k dispozícii, treba urobiť všetky kroky na zlepšenie využitia ich doteraz existujúcej flotily. Meškania, ktoré sa vyskytujú na zemi, majú totiž priamy vplyv na schopnosť dopravcov dokovať a vykladať lode podľa harmonogramu.

Zdroj: World Shipping Council 

Sadzby kolíšu s dopytom

Napriek opatreniam na zvýšenie dostupnej kapacity plavidiel dopyt vysoko prevyšuje ponuku. Tento trend zvyšuje tlak na sadzby. Zasielateľov to pochopiteľne neteší, ale netreba zabúdať, že ide o rovnaký trh, ktorý udržiaval sadzby veľmi nízko niekoľko rokov. História ukazuje že sadzby v priebehu rokov kolíšu s tým, ako sa pohybuje ponuka a dopyt.

Z vysokých úrovní klesajú pomerne rýchlo, keď sa podmienky na trhu stabilizujú. Tento vzorec je celkom zjavný pri pohľade na Drewryho index priemerných globálnych sadzieb za posledné desaťročie. Sadzby sa zvýšili v druhej polovici roku 2010 počas oživenia po hospodárskej recesii v rokoch 2008 a 2009. Neskôr sa kapacita lodí a dopyt po náklade vyrovnali, pričom sadzby ustavične klesali, až kým v roku 2016 nedosiahli minimum.

Čas na spoluprácu

V globálnych dodávateľských reťazcoch bežne pôsobia výrobcovia a maloobchodníci s dlhoročným plánovaním vopred. Prepravcovia investujú miliardy dolárov do plavidiel a iných aktív na základe očakávaní v rozsahu 25 až 30 rokov. Žiadna časť dodávateľského reťazca nie je zameraná na správu v súčasnosti sa vyskytujúcich extrémov. Preto volanie po regulácii v súčasnej nenormálnej situácii nevyrieši súčasné problémy. Všetky strany robia všetko pre to, aby si poradili s bezprecedentnou pandémiou. V tomto úsilí, žiaľ, môžu nevedomky spôsobiť problémy ostatným stranám v reťazci.

Užší dialóg je nevyhnutný pre všetkých. Umožní lepšie pochopiť, ako je možné navzájom sa podporovať a spolupracovať na dosiahnutí lepších výsledkov. Na odstránenie úzkych miest treba presnejšie predpovede a vyššiu transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca. Námorní dopravcovia robia maximum pre riadenie častých prerušení dodávateľského reťazca spôsobené pandémiou Covid-19.

Spoločnosť World Shipping Council (Svetová rada pre lodnú dopravu, neziskové obchodné združenie s kanceláriami v Bruseli, Singapure a vo Washingtone) je zjednoteným hlasom lodnej dopravy v spolupráci s tvorcami politík a priemyselnými skupinami na formovaní budúceho rastu spoločensky zodpovedného, environmentálne udržateľného a zabezpečeného lodného priemyslu. Vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa konštruktívne zapojili do riešenia tohto vážneho problému.

FOTO: www.joc.com