Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave rastie už tretí mesiac

Celkový objem nákladnej prepravy v marci 2022 dosiahol 19 miliónov ton, medziročne sa prepravilo o 1,8 % viac tovaru. Oproti hodnotám prvého kovidového marca (v r. 2020) bol objem prepravených tovarov vyšší o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, zrealizovali prepravu 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo mierny nárast, ale zároveň bol objem nižší o 2,1 % ako na začiatku pandémie v marci 2020. Verejná doprava) sa podieľala na nákladnej doprave takmer 72 %.

Objem prepravy tovarov po železnici v marci 2022 nepatrne klesol oproti hodnote spred roka, v porovnaní s rokom 2020 (v prvom mesiaci pandémie) bol však vyšší o 14,4 %. Marcová preprava tovaru po ceste (rozhodujúca zložka verejnej nákladnej dopravy)) stále mierne zaostávala za hodnotami z vlaňajška, ale objemy spred dvoch rokov prekonala o 6,3 %.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli 3,6 mld. tonokilometrov (tkm). Oproti minulému roku vzrástli o 1,8 %, v porovnaní s obdobím spred dvoch rokov boli vyššie až o tretinu.

V marci 2022 sa všetkými formami verejnej osobnej dopravy prepravilo 52,9 milióna cestujúcich, bol to takmer dvojnásobný nárast oproti vlaňajšku. V porovnaní s marcom 2020 sa prepravilo o 31 % viac cestujúcich, stále sa však nedosiahli hodnoty spred pandémie (marec 2019). Počet prepravených osôb po ceste aj po železnici medziročne vzrástol, v porovnaní s prvým mesiacom pandémie cestovalo o 28,5 % viac pasažierov cestnou dopravou (vrátane MHD) a vlakmi viac o 62,9 %.

Vývoj tržieb, zamestnanosti a miezd v marci 2022

Tržby) odvetvia doprava a skladovanie boli v marci medziročnevyššie o takmer 29 %. Výsledok podporil rast najvýznamnejšej pozemnej dopravy (vrátane prepravy potrubím) aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave zaznamenali medziročne nárast o 84 %, ide však o významovo malú zložku odvetvia. V porovnaní s vlaňajškom klesli iba tržby v poštových službách a službách kuriérov.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v treťom mesiaci za rok 2022 medziročne vyššia o 3 %. Vo všetkých odvetviach zamestnanosť rástla, výraznejšie vo vodnej doprave (o 28 %) a leteckej doprave (o 30 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v marci 1 152 eur, čo  bolo o 9 % viac ako pred rokom. Reálna mzda v odvetví (po zohľadnení inflácie) klesla o 1,3 %.

Doprava a skladovanie za 1. štvrťrok 2022

Za prvý štvrťrok sa nákladnou dopravou prepravilo 54,1 milióna ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 sa preprava tovaru zvýšila o 6,4 %. Výkony v tonokilometroch boli vyššie o 9,2 %.

Osobnou dopravou sa pri medziročnom raste o 83,5 % prepravilo 138,3 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 108,5 % a v cestnej doprave o 81,3 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 94,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní sa za prvý kvartál 2022 medziročne zvýšili o 20,9 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 1,3 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 7,4 % (na 1 105 eur) a reálna mzda sa znížila o 1,7 %.