Nový elektronický systém pomáha lodiam a plavidlám lepšie plánovať plavbu

Vodcovia plavidiel nájdu po novom všetky potrebné informácie o aktuálnej dopravnej situácii na svojej trase plavby na jednom mieste, a to na www.eurisportal.eu. V minulosti museli lode a ďalšie plavidlá hľadať informácie na rôznych miestach. Trinásť európskych krajín, medzi nimi aj Slovensko prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, sa to rozhodlo zmeniť.

Nový elektronický systém ponúka vodcom plavidiel okrem informácií o aktuálnej dopravnej situácii na vodných tokoch aj nepretržitý prehľad o čakacích dobách, nehodách alebo poruchách, ktoré ovplyvňujú trvanie plavby.

„Lode a ďalšie plavidlá si tak lepšie vedia naplánovať plavbu a čas priplávania do cieľa naprieč Európou,“ doplnil generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy na ministerstve dopravy Tomáš Kalina.

Online platforma pokrýva väčšinu siete prepojených vnútrozemských vodných ciest v Európe. To zahŕňa sedem hlavných vodných koridorov Rýn, Dunaj, Elba, Moselle, Dunkirk – Scheldt, Amsterdam – Antverpy – Liège, Amsterdam – Antverpy – Brusel a oveľa viac.

Okrem Slovenskej republiky sa na nej podieľalo Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Všetky krajiny sú pripravené platformu ďalej rozvíjať v závislosti od potrieb a požiadaviek jej užívateľov.