Novelu o vnútrozemskej plavbe poslanci podporili

Štát si od nového roka bude u lodných dopravcov objednávať dopravu tak, ako to dnes funguje napr. v železničnej doprave. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe zavedie od 1.1.2020 do praxe výkony vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Ministerstvo tým chce sprejazdniť dnes nevyužité vodné cesty na verejnú osobnú dopravu. Cieľom je odľahčiť dopravou preťažené cesty.

„V parlamente za tento návrh hlasovalo 99 poslancov aj z radov opozície, čo je dôkazom, že ide o zmysluplný nápad. Vodná doprava je ekologický a rýchly spôsob dopravy, prinesie benefity obyvateľom aj životnému prostrediu a ako alternatívnu formu ju podporuje aj Európska únia,“ pripomenul minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Vďaka zmene zákona bude môcť vzniknúť aj projekt tzv. Dunajbusu, ktorý by mal obsluhovať prístaviská medzi Šamorínom a Bratislavou. Táto nová ekologická forma verejnej osobnej dopravy by mohla pomôcť pri preprave približne 100.000 obyvateľom.

Výhodou lodnej dopravy je, že bez ohľadu na podmienky v cestnej premávke, cestujúcim skráti čas cestovania predovšetkým v ranných a poobedňajších špičkách. V budúcnosti by mohol štát objednávať výkony v lodnej doprave aj na iných splavných vodných cestách.

Foto: Obrázok od jggrz z Pixabay