Nové nákladné letecké trasy DSV spoja päť kontinentov

COVID-19 naďalej ovplyvňuje globálny obchod a pohyb tovaru pre spoločnosti z celého sveta. V dôsledku toho čelia letiská po celom svete významnému preťaženiu nákladu a zákazníci sa potýkajú s frustrujúcim nedostatkom kapacity.

V snahe nájsť pre svojich zákazníkov alternatívne riešenia v dodávateľskom reťazci rozširuje spoločnosť DSV kapacitu leteckej nákladnej dopravy o nové medzikontinentálne letecké charterové trasy. Tromi novými medzikontinentálnymi leteckými charterovými trasami, pokrývajúcimi päť kontinentov, pridáva DSV značné množstvo kapacity leteckej nákladnej dopravy na pomoc zákazníkom po celom svete.

V námorných prístavoch aj na letiskách vo svete dochádza k preťaženiu nákladu, preto si spoločnosť DSV myslí, že je nevyhnutné, hľadať alternatívne riešenia. Sieť DSV Air Charter Network zahŕňa cestnú nákladnú dopravu na letisko a z letiska, manipuláciu s dokumentmi, manipuláciu s nákladom a plánovanie nakládky a vykládky jednotiek nákladnej leteckej dopravy (ULD). Vďaka internej kontrole celého procesu je sieť leteckých charterov pre zákazníkov vysoko flexibilná a efektívna so všetkými charakteristikami, ktoré sú v čase neistoty rozhodujúce.

Od 21. februára 2021 je v prevádzke týždenná priama linka Luxemburg – Sao Paulo s kapacitou 100 ton. Od 1. marca 2021 začína fungovať týždenné spojenie zo Šanghaja na chicagské letisko Rockford so spätným odletom do Šanghaja s kapacitou 100 ton v každom smere. Počnúc 1. aprílom 2021 bude zriadená spiatočná linka Luxemburg – Johannesburg so štyrmi týždennými priamymi rotáciami s kombinovanou kapacitou 150 ton.

Foto: Heavy Lift News