Nové kamióny IVECO S-Way s pohonom na LNG pre firmu Arcese

Thomas Hils, prezident značky IVECO, využil príležitosť svojej oficiálnej návštevy v novom sídle spoločnosti Arcese Group v Basiane a osobného stretnutia s jej prezidentom Matteo Arcesom na odovzdanie 20 nových ťahačov IVECO S-Way NP s pohonom na skvapalnený zemný plyn (verzia LNG). Pri predávaní boli prítomní aj riaditeľ pre komerčnú cestnú prepravu FTL Emanuele Arcese a technický riaditeľ Carlo La Corte, a tiež obchodný riaditeľ značky IVECO pre taliansky trh Mihai Daderlat.

Vozidlá, ktoré si Arcese vybrala, predstavujú vďaka svojim pokročilým technológiám a vynikajúcim službám v kombinácii s vysoko konkurencieschopnými celkovými nákladmi na vlastníctvo skutočnú zmenu v súčasnej prepojenej a vysoko efektívnej doprave. Okrem toho ťažia zo špičkových technológií IVECO na využívanie zemného plynu, vďaka ktorým ich vozidlá dosahujú jedinečné parametre ekologickej udržateľnosti.

Matteo Arcese, výkonný prezident Arcese Group, v súvislosti s aktuálnym rozšírením svojho vozového parku uviedol: „Problematike ekologickej udržateľnosti sme vždy venovali osobitnú pozornosť. Znižovanie emisií v našich prevádzkach je cieľ, na ktorom sa s našimi zákazníkmi podieľame stále intenzívnejšie. Progresívna modernizácia nášho vozového parku a investície do vozidiel na alternatívne palivá sú len dva príklady krokov, ktoré v tomto smere podnikáme. Vybrali sme si IVECO, pretože si myslíme, že ich vozidlá IVECO S-Way sú na súčasnom trhu jedny z najlepších ťahačov s pohonom na LNG z hľadiska výkonu, autonómie a spoľahlivosti, čím predstavujú ideálny ťažký nákladný automobil spĺňajúci požiadavky pre naše úlohy diaľkovej cestnej prepravy.“

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v tomto ohľade uviedol: „Radi by sme Arcese Group poďakovali za dôveru v našu značku. Obdivujeme prezieravosť vedenia spoločnosti, o čom svedčí fakt, že sa z nej v priebehu rokov stal produktívny, vysoko inovatívny dopravca, akého môžeme na súčasnom trhu vidieť. Na tejto náročnej ceste jej bola spoločnosť IVECO po väčšinu času partnerom usilujúcim o vytváranie vzťahu vzájomnej dôvery a spolupráce. Je nám cťou, že sa môžeme podieľať na rozširovaní jej vozového parku v trende ekologickej udržateľnosti práve dodávkou najmodernejších vozidiel, v ktorých sa hladko prelínajú parametre najnovších technológií, kvalitných služieb a trvalej udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie.“

Dodávané vozidlá sú vybavené motorom 460 CV Cursor 13, dvanásťstupňovou prevodovkou Hi-Tronix, prediktívnym GPS a dvoma nádržami LNG na oboch stranách s objemom 440 litrov. Disponujú systémom prediktívnej jazdy a špičkovou technológiou, ktorá významne znižuje spotrebu paliva a objem emisií, konkrétne NO2 o 90 % a pevných častíc o 95 %. Ich pohon je nastavený na biometán, čiže palivo vyrobené z existujúcich obnoviteľných zdrojov, čo z nich vytvára dokonalý ekonomický obehový systém vykazujúci zníženie CO2 o 95 % v porovnaní s dieselovými ekvivalentmi. Vďaka zníženiu hlučnosti motora na 71 dB (A) vozidlo beží ticho a nehlučne, čím sa stáva ideálnym prostriedkom na mestskú prevádzku v nočných hodinách. Excelentné sú takisto parametre autonómie, konkrétne 1600 km pri verzii s 540-litrovými nádržami, vďaka čomu môže plniť úlohu cestnej prepravy po celej Európe aj na dlhé vzdialenosti. Okrem toho vozidlá IVECO S-Way kombinujú aspekty špičkovej technológie a konštrukčného riešenia, čo je len dôkazom mimoriadnej starostlivosti oboch spoločností o pohodlie vodičov, ktorí si tak môžu dopriať skvelý zážitok z jazdy.

Dôležitým prvkom technologickej výbavy vozidiel je tzv. Connectivity Box, ktorý zaisťuje prepojenie vozidla s odborníkmi v riadiacom centre IVECO, ktorí tak môžu vozidlo neustále monitorovať, čo umožňuje efektívne plánovanie údržby a opráv a tiež napomáha predchádzať neplánovaným zastávkam. K znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo ďalej prispievajú systémy Ecofleet, DSE a DAS.

Nové vozidlá IVECO S-Way NP predstavujú vôbec prvé ťahače v úplne nových farbách značky Arcese. Táto nová farebná kombinácia ešte viac zviditeľňuje identitu značky, prepája ju s históriou a hodnotami spoločnosti a zároveň otvára perspektívy pre budúcnosť, keďže spoločnosť čím ďalej, tým viac podporuje trendy ekologickej udržateľnosti logistiky aj dopravy.

Popredajnú asistenciu zaisťuje Officine Brennero, obchodný zástupca IVECO, podporujúci zákazníkov zo svojich štyroch závodov a siete servisných dielní nachádzajúcich sa v provinciách Trento, Verona, Mantua, Pordenone, Udine, Terst a Gorizia.