Nemecké a rakúske firmy plánujú redukciu nákladov

Situácia medzi nemeckými a rakúskymi investormi na Slovensku zostáva napätá. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory medzi 123 firmami. Pesimizmus síce podľa prieskumu za posledné tri mesiace nestúpol, avšak väčšina spoločností sa cíti konfrontovaná s klesajúcim dopytom. „Oslovené podniky výrazne pociťujú ekonomické dôsledky pandémie Covid-19. Šesť z desiatich spoločností očakáva v tomto roku pokles obratu v intervale 10 až 50 %. S ešte väčším prepadom naproti tomu musí počítať každý desiaty podnik,“ informuje komora.

Viac ako polovica účastníkov prieskumu plánuje oproti predkrízovému stavu zredukovať výdavky na investície, ako aj počet pracovníkov. „Dobrá správa je, že očakávania firiem sa v porovnaní s naším prieskumom z jari nezhoršili. Jedným z najväčších problémov však zostáva znížený dopyt,“ konštatuje prezident komory Peter Lazar.

Niektoré spoločnosti si už z krízy začínajú brať prvé ponaučenia. Podľa zistení komory viac dodávateľov hľadá z dôvodu optimalizácie dodávateľských reťazcov vyše 30 % oslovených podnikov. Presúvanie závodov je témou pre ďalších 11 % investorov. „Vo firemných centrálach sa čoraz viac nanovo zvažujú medzinárodné dodávateľské reťazce a existujúce rozloženie závodov. Slovensko so svojou silnou priemyselnou základňou a strategickou polohou v strednej Európe môže v tomto procese vyjsť ako jeden z jasných víťazov,“ myslí si P. Lazar.

Hospodárska normalizácia na Slovensku by, podľa názoru oslovených investorov, na seba mohla ešte nejakú chvíľu nechať čakať. Pre 53 % respondentov konjunkturálne zotavenie nenastane pred rokom 2022, ďalších 44 % s tým počíta už v budúcom roku. Dovtedy by malo Slovensko podľa viac ako polovice oslovených dbať najmä na to, aby firmám poskytlo vhodné podporné opatrenia. „Ak chcú podniky ustáť ekonomickú tieseň, potrebujú cielené a nekomplikované riešenia. Skrátený pracovný čas a zjednodušenie byrokracie v rámci Lex Korona je cesta správnym smerom,“ domnieva sa P. Lazar.

Nemecko a Rakúsko patria k najväčším zahraničným investorom na Slovensku. Koncom roku 2018 nemecké a rakúske firmy podľa údajov Nemeckej spolkovej banky a Rakúskej národnej banky investovali na Slovensku dovedna 14,2 miliardy eur a zamestnávali 191-tisíc pracovníkov. Nemecko a Rakúsko sa v prvom kvartáli tohto roku podieľali podľa Štatistického úradu SR na zahraničnom obchode Slovenska spoločne 23 percentami.

Zdroj: SITA, logistikadnes.sk

Foto: Obrázok od Steve Buissinne z Pixabay