Nemecká vláda má prvý vládny Airbus A350

Na rozdiel od Slovenska, kde leteckú prepravu ústavných a iných vysokých štátnych predstaviteľov zabezpečuje letka Ministerstva vnútra, vo väčšine krajín plní túto úlohu špeciálny útvar vojenského letectva. V Nemecku je to Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung.

Útvar používa na diaľkové lety dve štvormotorové lietadlá Airbus A340 v salónnej úprave a niekoľko lietadiel A310 s variabilnou konfiguráciou kabíny, umožňujúcou prepravu vojakov i evakuáciu zranených. Pretože lietadlá A340 už majú najlepšie roky za sebou, nemecký parlament rozhodol o ich nahradení najmodernejšími dvojmotorovými airbusmi typu A350-900.

V sídle spoločnosti Lufthansa Technik v Hamburgu prevzala nedávno spolková ministerka obrany A. Kramp-Karrenbauerová prvé z troch objednaných lietadiel A350. Išlo len o formálne prevzatie a ministerka dostala len model lietadla. Zaradenie lietadla do stavu nemeckého letectva ešte nejaký čas potrvá, pretože lietadlo zatiaľ nemá vojenskú certifikáciu a nie sú naň preškolené posádky.

Lietadlo, ktoré si pôvodne objednala letecká spoločnosť Lufthansa, bude lietať s vojenským taktickým označením 10+03. Zariadenie kabíny je dočasné, definitívny interiér bude inštalovaný až po dodaní (v roku 2022) ostatných dvoch lietadiel A350, ktoré zatiaľ nie sú vyrobené.

Nemecko je prvou krajinou na svete, ktorá bude na prepravu svojich najvyšších predstaviteľov používať lietadlá A350. Letecký útvar slovenského ministerstva vnútra má v svojej flotile dve lietadlá Airbus A319 a dve lietadlá Fokker 100.

(PRG)