NDS pripravuje nový systém spoplatnenia ciest

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) intenzívne pracuje na príprave súťaže na nový komplexný systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, vrátane elektronického výberu mýta, úhrad za elektronické diaľničné známky a ďalších súvisiacich služieb. „V tejto chvíli je však predčasné konkretizovať detaily rokovaní a príprav,“ uviedla vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Bývalé vedenie spoločnosti plánovalo, že verejné obstarávanie vyhlási predbežne v máji. Štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s prípravou súťaže by mal posúdiť Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR a NDS by následne mala predložiť výberové konanie na Úrad pre verejné obstarávanie. Obe inštitúcie majú poskytnúť odporúčania, ako ďalej pokračovať.

Prevádzkovateľa systému spoplatnenia, resp. výberu mýta na Slovensku, je potrebné vybrať najneskôr do konca roku 2021, aby mal čas zhruba rok na spustenie prevádzky od roku 2023. Zmluva medzi NDS so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému firmou SkyToll, a.s., vyprší koncom roku 2022. „Jedným z cieľov vlády SR bude optimalizácia systému výberu cestných poplatkov (mýto a diaľničné známky) s cieľom zníženia nákladov na ich výber a maximalizácie výnosov, ktoré budú slúžiť na údržbu, opravu a ďalší rozvoj spoplatnenej siete,“ vyplýva z programového vyhlásenia vlády v časti o cestnej doprave.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal považuje vyriešenie problémov s prevádzkou mýtneho systému za jednu zo svojich priorít. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v prípade mýtneho systému uprednostňuje transparentnú a otvorenú diskusiu o jeho ďalšom smerovaní. Jednou z možností je podľa rezortu pokračovať v zmluve so súčasným dodávateľom mýtneho systému, avšak za predpokladu, že budú značne upravené podmienky zmluvy v prospech štátu. V súčasnosti z každého vybraného eura ide súkromníkovi takmer polovica.

„Takto nastavené podmienky mýtneho systému sú pre mňa neprijateľné, pretože sú pre štát krajne nevýhodné,“ povedal A. Doležal. Existuje podľa neho aj variant, že štát si vybuduje vlastný systém a nebude tak za službu platiť súkromníkovi. „Ak sa terajšia situácia nezmení v prospech štátu, systém zrušíme. Dnes existuje niekoľko možností, určite však v prvom rade preferujem otvorenú a odbornú diskusiu,“ uviedol A. Doležal s tým, že bude iniciovať debatu s prevádzkovateľom dnešného mýtneho systému.

Zdroj: SITA