NDS: Naplnenie požiadaviek UNAS by stálo pol miliardy

Okamžité škody, ktoré by vznikli naplnením požiadaviek Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), dosahujú podľa vyjadrení Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) do pol miliardy eur. Len výpadok z príjmu NDS na mýte v rokoch 2021 – 2022 predstavuje 442,5 milióna eur, ak by bol zrušený terajší mýtny systém, ako to požaduje UNAS.

To by podľa NDS znamenalo:

– Okamžitú prvotnú platobnú neschopnosť NDS

– Druhotné dopady na finančnú situáciu dodávateľov a ekonomiku SR – zamestnanosť, platobnú schopnosť

– Neschopnosť plniť zmluvné záväzky z už uzatvorených zmlúv a z toho vyplývajúce zmluvné sankcie

– Porušenie záväzných kovenantov investičných úverov a hroziaci cross default NDS – okamžité zosplatnenie zostatkov investičných úverov 112 mil. €

– Porušenie podmienok prevádzkových úverov a okamžité zosplatnenie rámcov prevádzkových úverov 150 mil. €

Doterajšie zľavy za používanie mýta

NDS rovnako pripomína, že zmeny v mýtnom systéme spôsobené požiadavkami autodopravcov v rokoch 2014 a 2016 znamenajú za roky 2014 až 2022 stratu vo výške 388,8 milióna eur na strane výberu mýta a naopak zisk, respektíve úsporu autodopravcov vo výške 364 milióna eur. „Napriek tomu sme s dopravcami rokovali o ďalších zľavách v mýtnom systéme, ktoré však UNAS odmietol,“ konštatuje NDS. 

Neuplatnením valorizácie v tomto roku dopravcovia do konca roka 2020 získavajú daľších 6,2 mil. €. Autodopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Pre dopravcov to bude znamenať do roku 2022 úsporu vo výške 12,61 milióna eur. Neuplatnením valorizácie a novými zľavami na mýte dopravcovia do roku 2022 ušetria 32,81 milióna eur, presne o túto sumu menej vyberie na mýte NDS. 

FOTO: NDS