Návyky aj príjmy ľudí sa v čase pandémie menia

V dôsledku pandémie sú ľudia už dva mesiace nútení meniť svoje správanie, zvyky, ale aj plány. Ovplyvnený je už aj príjem domácností a očakávania sú ešte pesimistickejšie.

Prieskum realizovaný v apríli tohto roka medzi obyvateľmi Slovenska staršími ako 18 rokov predstavuje pohľad na zmeny správania a postojov dospelých Slovákov a Sloveniek. “Ukazuje sa, že 7 z 10 opýtaných má veľké obavy zo súčasnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Medzi respondentami narastá obava o ekonomické dopady (58 % z nich) a viac do úzadia prechádzajú obavy o zdravotné riziká (46 %),” uvádza sa v analýze Slovenskej sporiteľne.

Iba necelá tretina ľudí očakáva, že ekonomika sa z tohto šoku zotaví rýchlo. Oproti rovnakému prieskumu zo začiatku marca pokesla dôvera v toto tvrdenie o niekoľko percentuálnych bodov. Vo všeobecnosti teda ľudia neveria v rýchle oživenie ekonomiky, čo potvrdzujú nielen dáta z tohto prieskumu, ale aj údaje Štatistického úradu. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa prepadol na najnižšiu úroveň od apríla 2009 a potvrdzuje negatívne očakávania medzi spotrebiteľmi.

Viac než tretina všetkých respondentov vyjadrila obavy o svoju budúcnosť. Môže ísť o zdravotné hrozby, ale napríklad aj ekonomické vplyvy. Štyri z desiatich domácností už pocítili vplyv korona vírusu na príjem, približne tretina takýto pokles očakáva, zatiaľ čo 16 % z nich tvrdí, že na nich nebude mať dopad. “Očakávame, že v dôsledku opatrení na zabránenie šírenia vírusu, narušeniu dodávateľsko-odberateľských reťazcov či nízkej úrovni domáceho aj zahraničného dopytu bude úroveň nezamestnanosti rásť ku 8 %, pričom ďalším významným vplyvom na príjem domácností je aj očakávaný pokles reálnych aj nominálnych miezd,” konštatuje analýza Slovenskej sporiteľne.

Najväčšie výzvy, ktorým ľudia museli čeliť, bolo obmedzenie sociálnych interakcií, obmedzenej možnosti opustiť domov a ohrozený pocit bezpečia. Tretina respondentov odpovedala, že kvôli tejto situácii musela zmeniť nejaké významnejšie plány (dovolenka, predaj domu, zmena práce,…).

Ľudia očakávajú, že ich spôsob života bude ovplyvnený aj v budúcnosti – najmä v oblasti cestovania. Polovica respondentov očakáva, že bude menej (alebo vôbec) cestovať taxíkmi či na pracovné cesty. Šesť z desiatich ľudí očakáva čiastočné alebo úplné obmedzenie leteckých ciest do zahraničia, pobyty v hoteloch či využívanie verejnej dopravy.

Aj napriek masívnym reštrikciám sa ľudia snažia žiť rovnako ako predtým. Niektoré zvyky sa však menia v dôsledku množstva času stráveného doma. Tretina ľudí jedáva počas dňa viac, zdravšie a viac sa o seba stará. Voľný čas využívajú na častejšie cvičenie, viac spánku, čítania a najmä pobytu na slnku. Do popredia sa ale dostávajú aj nezdravé návyky. Každý desiaty respondent deklaroval, že v tomto období fajčí viac než zvyčajne. Naproti tomu 7 % fajčí menej, 18 % bez zmeny, 65 % respondentov boli nefajčiari.

Prieskum bol realizovaný spoločnosťou KANTAR pre Erste Group na vzorke 1007 respondentov na Slovensku v období od 9. – 19. apríla (predchádzajúci zber údajov v období 26. 3. – 2. 4.).

FOTO: Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay