Najekologickejšia plechovka na svete je z Maďarska

Výrobca energetických a nealkoholických nápojov HELL ENERGY Group a hliníková spoločnosť Hydro podpísali zmluvu o jej zavedení do výroby. Prvotriedny recyklovaný hliník pod názvom Hydro CIRCAL bude slúžiť na výrobu plechoviek od nápojov. Pôjde o najvyššiu úroveň a formu recyklácie na svete.

„Sme hrdí, že sme prví výrobcovia energetických a nealkoholických nápojov, ktorí uviedli na trh najekologickejšie plechovkové obaly s certifikovaným obsahom najmenej 75% recyklovaného hliníka. Usilujeme sa o vedúce postavenie na trhu, a byť globálnym meradlom poskytovania nízkouhlíkových obalov pre našich spotrebiteľov. Preto sme sa zaviazali k inovácii od spoločnosti Hydro, ktorá je zďaleka najudržateľnejším riešením pre náš trh. Čím vyšší je recyklovateľný obsah, tým nižšia je uhlíková stopa, a tým lepšie životné prostredie,“ uviedol Barnabas Csereklye, generálny riaditeľ spoločnosti HELL ENERGY a generálny riaditeľ spoločnosti QUALITY PACK.

HELL sa snaží dlhodobo nachádzať riešenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy. Testovali niekoľko možností balenia, aby našli čo najekologickejšie riešenie. Plastové fľaše sa totiž dajú recyklovať, ale len v obmedzenom množstve. Odhaduje sa, že tieto obaly tvoria hlavný podiel úniku plastov do oceánu. Spoločnosť HELL sa zaviazala znížiť podiel plastových fliaš vo svojom portfóliu na 1 % do roku 2025. Recyklácia je dôležitá, ale nie je 100% riešením znečistenia plastmi.

Naopak, hliníkové plechovky sa dajú recyklovať takmer do nekonečna, pričom si zachovávajú svoju kvalitu a hodnotu. Ak výrobca garantuje 75 % alebo viac recyklovateľného obsahu, znamená to, že hliník, ktorý dosiahol koniec svojej životnosti ako produkt v prevádzke, sa vrátil späť do obehu.

„Sme radi, že môžeme uviesť Hydro CIRCAL do odvetvia nápojových plechoviek, a začať toto strategické partnerstvo so spoločnosťou HELL ENERGY Group. S produktom Hydro CIRCAL im umožňujeme ponúkať svojim zákazníkom možnosť vychutnať si nápoj s historicky nízkou stopou CO2,“ hovorí Boris Kurth, vedúci obchodu s plechovkami spoločnosti Hydro.

Stratégia spoločnosti HELL je založená na zodpovednom získavaní hliníka s nízkou uhlíkovou stopou. Prispieva tak k zníženiu globálnych emisií, a vytvára produkty pre budúcnosť s nízkym obsahom uhlíka. Spoločnosť tak dosiahla v porovnaní s minulosťou zníženie svojich skleníkových plynov o 60 %.