Nadrozmer: Čím väčší a ťažší náklad, tým väčšia výzva

Viac ako 50 štandardných a nadrozmerných nákladných vozidiel potreboval špecialista Ahlers na prepravu kompletnej jednotky na separáciu vzduchu zo štyroch krajín do mesta Moglino v Rusku. Niekoľko nadrozmerných jednotiek malo hmotnosť 85 ton a celkový objem nákladu bol približne 6000 ton. Zariadenie na separáciu vzduchu si objednala z Talianska spoločnosť v ruskom meste Moglino. Diely, ktoré bolo potrebné previezť do Ruska, pochádzali z Talianska, Španielska, Turecka a Južnej Kórey.

Najväčšími jednotkami, opúšťajúcimi továreň v Taliansku, boli dva chladiace boxy, pričom najväčší z nich bol 35 metrov dlhý, 5,5 metra široký a 5 metrov vysoký. Chladiace boxy boli najprv prepravené po ceste do prístavu Marghera v Benátkach, odkiaľ prenajatým plavidlom odplávali do prístavu Usť-Luga v Rusku. Po príchode do cieľového prístavu sa tieto jednotky opäť preložili na nákladné autá a prepravili na miesto konečného určenia. Ďalšiu súpravu nadrozmerných jednotiek prepravila loď z Masanu v Kórei cez Zeebrugge v Belgicku do Petrohradu v Rusku. Po príchode do Petrohradu jednotky preložili na nákladné autá a dodali do Moglinu.

Šesťdňová preprava v Taliansku

Každá trasa má obmedzenia z hľadiska veľkosti a hmotnosti nákladu, ktorý je možné prepravovať. Dôvodom môžu byť mosty, tunely, alebo budovy, ktoré to znemožňujú. Väčšina nadrozmerného nákladu bola prepravená cez prístav St. Petersburg a ďalej do Moglina, čo však pre dve najväčšie jednotky neprichádzalo do úvahy. Ich preprava z továrne v Taliansku do najbližšieho prístavu bola veľkou výzvou. Pre všetky potrebné práce na trase, úpravu železničných priecestí, zdvíhanie elektrických drôtov a odstraňovanie mestského mobiliáru, trvalo prejdenie vzdialenosti 250 km šesť dní.

Dočasné mostné riešenia v Rusku

Hlavnou výzvou bola doprava na území Ruska. Keďže predtým uskutočnený prieskum trasy ukázal, že doprava z Petrohradu nebola realizovateľná, Ahlers použil alternatívnu trasu s použitím prístavu Usť-Luga, ktorý sa špecializuje na prekládku hromadného nákladu. V prístave však nebolo k dispozícii žiadne vhodné vybavenie na vyloženie jednotiek z prichádzajúceho plavidla. Tím Ahlers navrhol a certifikoval špeciálne nosníky a rozpery, ktoré umožnili bezpečnú manipuláciu s týmto nákladom.

Hlavnou prekážkou pre zostávajúcu časť cesty chladiacich boxov bolo niekoľko mostov, ktoré bolo potrebné prekonať na ceste do konečného staveniska. Zloženie návesov spolu s nákladom bolo príliš ťažké na to, aby cez ne prešli. Po dohode s príslušnými dopravnými orgánmi sa vykonali určité stavebné práce a vždy, keď bolo zaťaženie pre most príliš veľké, boli inštalované dočasné premostenia. Tieto operácie bolo treba vykonať na troch mostoch v regióne Pskov. Počas trvania premosťovaní bola presmerovaná bežná premávka.

Ahlers riešil právne a colné výzvy

Preprava nadrozmerného nákladu cez Rusko predstavuje nielen prevádzkové, ale rovnako aj právne a procedurálne problémy. Povolenia na presun nadrozmerných jednotiek cez tunely, mestá a cez mosty si vyžadujú získanie oprávnení od miestnych úradov a vlastníkov infraštruktúry. Tie sa potom predkladajú federálnym orgánom na konečné povolenie pre celú trasu. Všetky papiere, ktoré bolo potrebné predložiť ruským colným orgánom, zariadili a spravovali colní špecialisti Ahlers. Pre kupujúceho bolo podstatné doviezť objednávku ako celú výrobnú linku, pretože vtedy by platilo nulové dovozné clo. Ahlers vybavil colný proces pre predávajúceho aj kupujúceho, vďaka čomu bol dovoz do Ruska maximálne bezproblémový.

Andan Bajic, Project Cargo Journal

Foto: Ahlers

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.