Na Orave štartuje výstavba na rýchlostnej ceste R3

Zmluva na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná bola vo štvrtok 25. februára  podpísaná. Takmer päť km dlhý obchvat Tvrdošína, ktorý bude dokončený v roku 2023, bude mať stavebne pod palcom konzorcium spoločností Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín. Zmluvná cena za výstavbu úseku je viac ako 62 mil. eur.

Ako informovala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Zmluvná lehota výstavby je 822 dní. Zhotoviteľ už v najbližších dňoch začne s prípravnými prácami na zariadení staveniska, realizácii zemných prác, preložkách inžinierskych sietí. Nasledovať budú práce na zakladaní spodných stavieb cestného telesa, múrov a mostov.

Obchvat Tvrdošína odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ako NDS dodáva, vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. Obyvateľom mesta prispeje k zlepšeniu životných podmienok predovšetkým znížením hluku, prašnosti a vibrácií. Novým úsekom R3 by malo po jeho uvedení do prevádzky prechádzať 6,5 tis. vozidiel denne. Výhľadovo sa očakáva zvýšenie dopravnej intenzity na takmer 9,5 tis. vozidiel denne.

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná sa napája na existujúci obchvat Trstenej a je vedená zvlneným členitým terénom prevažne v extraviláne. Na konci úseku R3 vedie po vetve križovatky Nižná a prostredníctvom privádzača Nižná sa pripája na súčasnú cestu I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do Nižnej. Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,9 až 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty, ukončená v km 4,4 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

Minister financií Eduard Heger sa tiež zúčastnil na oficiálnom štarte výstavby R3 Tvrdošín – Nižná. Projekt prinesie podľa neho väčšiu bezpečnosť, lepšie životné prostredie a vyšší dopravný komfort. Šéf rezortu financií verí, že R3 zabezpečí viac pokoja aj do obydlí, ktoré lemujú starú trasu. „Som veľmi rád, že v čase pandémie, keď vládne v ekonomike neistota a ľudia sú plní obáv, bude cesta R3 ďalším verejným stimulom do ochromenej ekonomiky. Dnes o to viac platí, že keď sú zmrazené súkromné investície, musí viac investovať vláda,“ dodal Eduard Heger s tým, že projekt obchvatu je podľa Útvaru hodnoty za peniaze ekonomicky výhodný. Posúdenie projektu analytikmi navyše prinieslo výraznú úsporu v nákladoch, čo umožňuje postaviť túto cestu a dostať hodnotu za peniaze.

Zdroj: SITA