Minister dopravy bude žiadať odstránenie násypu pod D4

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyslovil vážne podozrenie, že do násypu pod budúcou diaľnicou D4 použil koncesionár nebezpečný odpad. Minister si preto nevie predstaviť, že by prichádzalo do úvahy iné riešenie ako odstránenie problematického násypu pri Jarovciach. Zároveň chce v spolupráci s príslušnými úradmi nariadiť ekoaudit aj v ďalších častiach D4R7. Dôvodom sú vážne podozrenia, že takýchto nelegálnych „kopcov“ s odpadom by sa mohlo pod budúcim obchvatom objaviť viac.

„Nazvem to pravým menom, do násypu pod budúcu diaľnicu D4 sa dostal nebezpečný a nelegálny odpad. Je to v skutočnosti skládka, čo je absolútne v rozpore so stavebným povolením a tiež stavebným projektom, ktorý je súčasťou platnej koncesnej zmluvy. Koncesionár mal takmer rok na vykonanie nápravy a dostal priestor na svoju obhajobu v zákonnej lehote, dnes si však iné riešenie ako odstránenie tejto stavby neviem predstaviť,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Definitívne rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu by malo byť známe do 15. mája. Ak sa podozrenia potvrdia, odstránenie stavby by sa podľa ministra dopravy malo udiať v špeciálnom režime. „Časovo to zatiaľ nevieme presne odhadnúť, koľko odstránenie tejto stavby bude trvať. Bude sa tak však diať za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení.“

Minister dopravy zdôraznil, že bude trvať aj na širšom ekoaudite ďalších úsekov stavby D4R7 pre podozrenia z prítomnosti nebezpečného odpadu, pričom chce úzko spolupracovať s vyšetrovateľmi a príslušným odborom životného prostredia.