Metso chce centralizovať európske skladové operácie

V rámci rozvoja globálnej distribúcie a logistickej stopy iniciuje spoločnosť Metso konzultácie s cieľom vyhodnotiť potenciálnu centralizáciu svojich skladovacích operácií v Európe.

Cieľom je robiť logistiku na svetovej úrovni s ľahkou škálovateľnosťou operácií. Flexibilné a najmodernejšie skladové operácie by umožnili zhromažďovanie a odosielanie objednávok priamo z centrálnych skladov, čím by firma dosiahla značné úspory nákladov na dopravu a na zníženie emisií CO2.

Metso je popredná priemyselná spoločnosť, ponúkajúca vybavenie a služby pre trvalo udržateľný tok prírodných zdrojov v ťažobnom priemysle, ich spracovanie a recykláciu v spracovateľskom priemysle.

Počas konzultácií spoločnosť Metso vyhodnotí rôzne možnosti súvisiace s pokračovaním svojich súčasných skladových operácií na deviatich miestach v Nórsku, Švédsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Českej republike, Turecku a Rusku. Konzultácie sa týkajú iba skladových operácií.