Martin Urban: Blízko k zákazníkovi – bližšie k trhu

„Zásluhou digitalizácie a internetu vecí bude možné integrovať zariadenia manipulačnej a skladovej techniky do nadradených informačných systémov v súlade s trendmi Industry 4.0,“ hovorí Martin Urban, konateľ spoločnosti Jungheinrich.

Ktoré nové trendy v oblasti manipulačnej a skladovej techniky vnímate v súčasnosti?

Do logistiky už zasiahla Industry 4.0. Pre nás to znamená prepojiteľnosť všetkých výrobných, logistických a informačných systémov. V súlade s týmto trendom budú všetky zariadenia manipulačnej techniky, poháňané elektromotorom, vybavené komunikačným modulom. Prostredníctvom neho budú prepojiteľné navzájom a tiež s nadradeným systémom. Najnovšie typy vozíkov Jungheinrich, ktoré uvádzame na trh, sú už v súčasnosti vybavené  tzv. telematickým modulom, ktorý túto funkcionalitu zabezpečuje. V súčasnosti je prostredníctvom neho možne sledovať pohyb vozíka v sklade a zbierať prevádzkové údaje. Zákazníci si tak dokážu zanalyzovať, koľko vozíkov potrebujú, či ich využívajú optimálne, či by nebolo výhodnejšie nasadenie iných typov vozíkov a podobne.

Môže váš telematický modul využívať aj servisné stredisko?

Dobrá otázka. Tento modul veľmi dobre poslúži aj servisom. Uvediem príklad. Keď sa robí údržba či oprava vozíkov, príde náš servisný technik ku klientovi s notebookom, ktorý pripojí k vozíku a následne mu diagnostický softvér ukáže, v ktorej časti vozíka je porucha a ktorý dielec treba vymeniť. Prostredníctvom nášho telematického modulu bude servis oveľa jednoduchší. Technický špecialista bude totiž schopný z kancelárie na diaľku identifikovať poruchu. Objedná náhradný dielec, následne príde servisný technik k zákazníkovi a vozík mu opraví.

Vďaka ďalšiemu trendu – Big data, bude možné snímať prevádzkové stavy vozíkov ako napr. otáčky motora, teplotu, vibrácie. Na základe porovnania s predpísanými štandardmi, budeme schopní identifikovať poruchu ešte predtým, než reálne nastane. Po našich zisteniach upozorníme klienta na blížiacu sa poruchu a môžeme konať. Big data nám umožnia aplikovať proaktívny prístup s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť techniky. Takto bude vyzerať servis budúcnosti.

Dôležitou témou automatizovaných skladov je bezpečnosť prevádzky skladových zariadení a manipulačnej techniky.

Cieľom je eliminovať alebo redukovať na minimum poškodenie techniky, pracovných úrazov. Digitalizácia prispeje aj k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky. Nadradený systém bude podrobne sledovať pohyb techniky v sklade. Pohyb manipulačnej techniky aj pracovníkov v sklade bude monitorovaný nadradeným systémom, ktorý vopred aktívne zasiahne v prípade hroziacej kolízie, napríklad tak, že jeden z vozíkov vyradí z pohybu. Skladoví pracovníci môžu mať vo vreckách pracovných oblekov bezpečnostné čipy, ktoré ich včas upozornia na blížiace sa nebezpečenstvo.

V blízkej budúcnosti budú zrejme skladové vozíky pracovať bez vodičov.

V súčasnosti už prevádzkujeme skladové vozíky s automatizačným modulom bez vodiča. Vozíky fungujúce v automatickom režime sú vhodné pre zákazníkov so stabilnými procesmi pre často sa opakujúcu manipuláciu rovnakých materiálov a tovarov. Každý systém však má svoje výhody aj nevýhody. Vozíky s manuálnym systémom majú väčšiu flexibilitu. Investičné náklady sú nižšie, vozíky netreba programovať a zamestnávať špecialistov zabezpečujúcich prevádzku systému. Vstupná investícia do automatizovaných vozíkov je vysoká. Ich prevádzka sa programuje na základe požiadaviek zákazníka. Pri ich zmene je nevyhnutné preprogramovanie systému. Manuálny systém si podľa mňa udrží svoje miesto. Na niektoré logistické operácie sa však bude používať kombinácia obidvoch systémov, prípadne poloautomatický systém. Napr. skladová navigácia, ktorá zvyšuje produktivitu práce v internej logistike. Vodičom vozíkov, fungujúcich v manuálnom režime, pomáha rýchlejšie nájsť miesto zaskladnenia a vyskladnenia tovaru. Máme aj vychystávacie vozíky, kde obsluha kráča popri nich. Na základe signálu vysielača, ktorý nosí obsluha vo vrecku, vozík nasleduje skladníka. Ten má prázdne ruky a môže ľubovoľne manipulovať s tovarom. Hoci vývoj smeruje k automatizácii, manuálna obsluha má stále svoje opodstatnenie minimálne na najbližších 5 až 10 rokov.

Ako ďaleko ste postúpili v oblasti automatizácie a aké najnovšie skladové systémy ponúkate?

Na Slovensku máme niekoľko zaujímavých referencií. Pred dvoma rokmi sme dodali 21 kusov automatických vysokozdvižných vozíkov pre spoločnosť IKEA Components v Malackách. V minulom roku sme ukončili práce na dvoch plne automatických skladoch pre spoločnosť Continetal Automotive Zvolen. Vieme ponúknuť plne automatizované nízko- a vysokozdvižné vozíky, ťahače, ale aj vysokoregálové zakladače pre úzke uličky skonštruované na báze overených, sériovo vyrábaných štandardných vozíkov.

Iným riešením sú automatické sklady na skladovanie paliet, alebo menších prepraviek. Dokážeme pokryť väčšinu požiadaviek našich zákazníkov v oblasti vnútropodnikovej logistiky, automatický systém navrhnúť, dodať, nainštalovať, uviesť do prevádzky a servisovať prostredníctvom našej servisnej siete viac ako 80 servisných technikov na celom Slovensku. Automatické sklady šetria nielen pracovnú silu, ale aj dokážu lepšie využívať skladové priestory. Zákazníci oceňujú výrazné zníženie chybovosti a strát tovaru, čo im ušetrí peniaze.

Vaša spoločnosť manipulačnú techniku aj prenajíma. Aký záujem zo strany klientov pociťujete v tomto smere?

Dopyt po tejto službe rastie. Všeobecný trend nie je vlastniť, ale používať. Zákazníci sa chcú venovať najmä svojmu core biznisu a nezaoberať sa správou flotily manipulačnej techniky. Vozíky prenajímame na dobu už od pol dňa a viac. Pri dlhodobom prenájme formou operatívneho leasingu je štandardom obdobie troch až piatich rokov. Je vhodný pre firmy s väčším počtom vozíkov a intenzívnou prevádzkou, prípadne pre zákazníkov, ktorí majú limitované investičné prostriedky, ktoré potrebujú investovať do hlavného predmetu ich podnikania. Krátkodobý prenájom odporúčame zákazníkom so sezónnymi výkyvmi, keď v určitých častiach roka potrebujú viac manipulačnej techniky, v iných si vystačia so svojou základnou flotilou. Veľmi krátke prenájmy využívajú napr. firmy, ktoré inštalujú výrobné linky, organizátori kultúrnych a športových podujatí na naloženie a vyloženie aparatúry a pod.

Jungheirich ponúka aj repasovanie manipulačnej techniky. Uskutočňujete túto činnosť vlastnými silami?

Manipulačnú techniku repasujeme buď v servisnej dielni u nás v centrále v Senci, alebo ju posielame na priemyselný repas do špecializovaného závodu Jungheinrich v Drážďanoch. Tam prebieha repas v súlade s presne zadefinovanými postupmi a procesmi, s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu a spoľahlivosť repasovaných vozíkov. Jednoznačne je definované, ktoré diely sa majú vymeniť. Napr. pohyblivé súčasti vozíkov sa vymieňajú, napriek tomu, že sú funkčné. Po dôkladnej repasácii vyzerá vozík ako nový. Na predaj sa ponúka so zárukou a so stopercentným servisným zabezpečením. Je to veľmi výhodné riešenie pre menej náročné aplikácie.

Srdcom vysokozdvižného vozíka je batéria. Aké trendy pociťujete v tomto smere?

V oblasti manipulačnej techniky sa jednoznačne presadili elektrické vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky. Ich predaj predstavuje až 80 % slovenského trhu. Veľmi rýchlo rastie aj dopyt po vozíkoch s líthium-iónovými batériami, ktoré sú na trhu už niekoľko rokov. Súvisí to s poklesom ich cien. Jedným z benefitov pre zákazníka vo viaczmennej prevádzke je fakt, že dokáže fungovať s jednou batériou a nemusí ju vymieňať. Jedna líthium-iónová batéria totiž nahradí v prevádzke dve klasické. Má dlhšiu životnosť, zákazník nemusí budovať nabijáreň a ušetrí priestor. Predpokladám, že o päť rokov nebude líthium-iónová technológia témou, ale štandardom.

Pomáha vašej brandži súčasný boom spojený s elektromobilitou v oblasti automotive?

Rozhodne. Výrobcovia automobilov a batérií sa zaoberajú presne tým, čím aj my – ako čo najrýchlejšie nabiť batériu. Pre elektromobily už dnes existujú rýchle nabijárne, kde je možné nabiť batériu v priebehu polhodiny. Keď sa časy nabíjania skrátia na 10 minút, situácia bude podobná ako súčasné tankovanie benzínu či nafty do áut. Nedávno sme uviedli na trh tri typy vysokozdvižných vozíkov, vrátane typu retrak, poháňaných výlučne líthium-iónovými batériami. Vďaka tomu, že batérie sú kompaktnejšie, menšie a ľahšie, sa mení aj konštrukcia vozíkov. Vozíky sú obratnejšie v uličkách, čo je výhodou oproti vozíkom s klasickými batériami. Integrácia líthium-iónovej technológie do konštrukcie vozíka zabezpečuje výnimočné úžitkové vlastnosti, maximálnu bezpečnosť, výkon a efektívnosť.

V poslednom období vystupuje do popredia zelená logistika spojená s ochranou životného prostredia a s redukovaním uhlíkovej stopy.

V spoločnosti Jungheinrich sa na Slovensku touto problematikou zaoberáme už 20 rokov. Tlak cítime zo západnej Európy a najmä z Nemecka. Naša odpoveď je v elektrifikácii manipulačnej techniky. Historicky sme boli orientovaní na výrobu vozíkov s elektrickým pohonom. V tomto roku uvedieme na trh vozíky s nosnosťami nad 5 ton na báze elektrického pohonu, ktoré postupne nahradia vozíky so spaľovacím motorom aj pre manipulačné činnosti v externom prostredí. Snažíme sa tiež redukovať energetickú náročnosť a emisie vytvorené v procese výroby. Ekologický riešením je aj repasácia vozíkov či výroba nových vozíkov z recyklovateľných materiálov.