Mammoet presunul 7100 tonové ťažobné zariadenie

Hmotnosť ťažobného zariadenia sa rovná hmotnosti 550 poschodových autobusov. Obrovský strojné zariadenie pre ťažobnú spoločnosť Kenmare Resources presunul Mommoet predchádzajúcej ťažobnej oblasti v Namalope do Pilivili, novej vysoko kvalitnej rudnej zóny v bani Moma v Mozambiku.

Na zdvíhanie a prepravu banského zariadenia v jednom kuse bolo potrebných 290 náprav SPMT. Spoločnosť Mammoet sa ho rozhodla presunúť po ceste, pretože to bola možnosť s najmenším rizikom obmedzenia dĺžky času mimo výroby. „Demontáž a opätovná montáž banského zariadenia by trvala podstatne dlhšie a preprava morským člnom by mohla mať za následok značné oneskorenie. Pre túto možnosť by bolo potrebné značné obdobie pokojného mora,“ potvrdil manažment spoločnosť.

Inžinieri spoločnosti Mammoet vyvinuli efektívne riešenie na naloženie, premiestnenie a vyloženie kompletného zariadenia. Banský mechanizmus najskôr splavili do vyhĺbeného štartovacieho jazierka a umiestnili ho na betónových sokloch. Jazero následne vypustili, čo umožnilo umiestniť 290 náprav SPMT (v konfigurácii 5 x 58) pod celé zariadenie. Potom ho presunuli po 23 km dlhej účelovej ceste s nosnosťou 8,4 t / m2 na nové miesto.

V Pilivili bola operácia dokončená v opačnom poradí: banské zariadenie umiestnili na betónové sokle, a potom bol okolo neho vyhĺbili a zaplavili umelé jazero, čo umožnilo pracovníkom dopraviť ho do jeho novej banskej polohy. Podľa manažmentu spoločnosti Mammoet bola preprava obzvlášť neobvyklá pre kombináciu hmotnosti nákladu a dĺžky prejdenej vzdialenosti. Zariadenie je totiž 80 metrov na dlhé, 60 metrov na široké 24 metrov vysoké.

„Premiestnenie ťažobného zariadenia v jednom kuse, objektu vážiaceho 550 poschodových autobusov, vyššieho ako sedemposchodová budova a širokého ako futbalové ihrisko, je obrovským úspechom,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Kenmare Michael Carvill. „Tento typ prepravy je v ťažobnom priemysle zriedkavý, ale pre našu spoločnosť to bola jasná voľba vzhľadom na ekonomické výhody a nižší rizikový profil v porovnaní s alternatívami, ktoré sme zvažovali.“ Ťažba ťažkého minerálneho koncentrátu z podniku Pilivili sa začne v polovici štvrtého štvrťroka 2020.

Tobias Pieffers, Poject Cargo Journal

Foto: Mammoet