Maersk organizuje spoločné úsilie na dekarbonizáciu dopravy

Narin Phol, výkonný riaditeľ spoločnosti Maersk pre Severnú Ameriku, počas prejavu na podujatí The Company’s timeline 19. mája uviedol, že spoločnosť aktívne hľadá partnerov na podporu inovácií v dodávateľskom reťazci. Zároveň zdieľal časový harmonogram, stratégiu a plány spoločnosti na dekarbonizáciu operácií do roku 2050.

Dekarbonizácia je dôležitým programom pre priemysel aj pre spoločnosť Maersk. Firma je súčasťou problému, a preto musí byť súčasťou riešenia. Približne polovica z 200 najväčších zákazníkov spoločnosti Maersk si stanovila ambiciózne ciele s dosiahnutím nulového obsahu uhlíka pre svoje dodávateľské reťazce, pričom toto úsilie nadobudlo vzostupnú tendenciu. Podľa manažmentu firmy Maersk si dosiahnutie tohto cieľa v procese dopravy a logistiky vyžaduje veľa spolupráce, preto si Maersk založil tím zameraný na činnosti end-to-end potrebné na dekarbonizáciu logistiky pomocou holistického prístupu.

V roku 2018 spoločnosť oznámila prísľub stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050. V najbližšom období bude spoločnosť Maersk do roku 2030 pokračovať v znižovaní emisií CO2 zlepšením efektívnosti v námornej doprave o 60 % na jeden kontajner a kilometer jeho prepravy. V porovnaní s úrovňou z roku 2008 už spoločnosť Maersk znížila emisie CO2 o 46 %. V roku 2019 spoločnosť predstavila produkt s nulovým obsahom uhlíka nazvaný Eco Delivery, ktorý ponúka majiteľom nákladu certifikovanú uhlíkovo neutrálnu prepravu založenú na využití udržateľného biopaliva. V marci 2020 spoločnosť oznámila, že do roku 2023 bude mať na vode prvé uhlíkovo neutrálne plavidlo už o sedem rokov pred pôvodným plánom.

Všetky nové plavidlá vlastnené spoločnosťou Maersk budú mať v blízkej budúcnosti nainštalovanú technológiu dvojitého paliva, ktorá umožní buď uhlíkovo neutrálne operácie, alebo ako alternatívu štandardný vykurovací olej s veľmi nízkym obsahom síry (VLSFO).

Foto: marineelectronics.com