M. Tomišová, InoBat: Budeme vyrábať iba „zelené batérie“

„Naše batérie predbiehajú konkurenčné modely od ázijských dodávateľov. V porovnaní s ekvivalentnou referenčnou batériou NMC 622 je naša InoBat Auto batéria o 24 % menšia a dvakrát elektricky efektívnejšia,“ hovorí Marta Tomišová, projektová manažérka a členka predstavenstva spoločnosti InoBat Recycling.

K vysokej tvorbe skleníkových plynov prispieva aj odvetvie nákladnej a osobnej cestnej dopravy. Aké riešenie na elimináciu škodlivých látok, ktoré produkujú spaľovacie motory, pripravila vaša firma?

Presne tak, podľa štúdie EÚ tvoria emisie z dopravy až viac ako pätinu všetkých emisií CO₂. V našej firme preto budeme vyrábať batérie do elektromobilov, čo je v porovnaní so spaľovacími motormi ekologickejšia alternatíva. Avšak aj pri výrobe elektromobilov, a s tým spojenou výrobou batérií, sa vytvára uhlíková stopa, ak sú pri výrobe používané zdroje emitujúce CO₂. V InoBat-e však budeme vyrábať zelené batérie. Nami využívané zdroje energie budú ekologické napríklad fotovoltaika, energia pochádzajúca z procesov našej výroby, atď. Na Slovensku máme unikátny energetický mix s veľmi nízkym obsahom uhlíka – takmer 80 % našej elektriny pochádza z jadrových, vodných a obnoviteľných zdrojov, čo nám poskytuje veľkú výhodu oproti iným štátom v regióne.

V súčasnosti nastáva prudký rozmach elektromobilov, avšak výroba batérií, ktoré ich poháňajú je často neekologická, pretože na produkciu energie často využíva fosílne palivá. Dobrý úmysel sa míňa účinkom.

Áno, žiaľ je to tak. Takýchto príkladov môžeme nájsť na trhu veľa. Napríklad model Tesla 3 má emisie na úrovni 156 až 181 gramov CO₂/km, Škoda Octavia Elegance na úrovni 135 g CO₂/km a Toyota Land Cruiser V8 až 250 až 308 g CO₂/km. Toto však nebude prípad elektromobilov do ktorých bude batérie dodávať spoločnosť InoBat. My si uhlíkovú stopu úzkostlivo sledujeme a vďaka našim výrobným postupom ju vieme eliminovať.

Podľa Vás sa neekologická výroba batérií do elektromobilov čoskoro stane minulosťou. Môžete to vysvetliť?

V rámci Európy, ale aj celého sveta, sa schvaľujú nové nariadenia a regulácie, ktoré definujú požiadavky, okrem iného aj na emisie skleníkových plynov. Tieto nariadenia vedú krajiny k opatreniam, vďaka ktorým budú môcť byť dnešné hodnoty skleníkových plynov eliminované. Jedným z týchto opatrení je aj zmena výrobných procesov, vrátane výroby elektromobilov. Firmy budú musieť začať využívať zelenú energiu a zbaviť sa fosílnych zdrojov energie. Spoločnosť InoBat tento zámer má a takýmto spôsobom ho bude aj realizovať.

Zámerom spoločnosti InoBat Auto je ponúkať automobilkám lítiové batérie v predstihu pred tradičnými výrobcami. Na čo ste sa sústredili v oblasti výskumu a vývoja? Ako sa vám darí v tomto smere?

Prvé prototypy batérií sme verejnosti ukázali v októbri 2020. V súčasnosti sa v InoBat Auto sústreďujeme na bezpečnostné a výkonnostné testy našich NMC622 batérii, ktoré prebiehajú v Kórei a Nemecku. Ukončené by mali byť v druhom kvartáli 2021. Ide o dôležitý míľnik pred začiatkom samotného predaja. Len 15 mesiacov od založenia spoločnosti batérie ukazujú pozitívne výsledky, ktoré predbiehajú konkurenčné modely od ázijských dodávateľov. V porovnaní s ekvivalentnou referenčnou batériou NMC 622 je naša InoBat Auto batéria o 24 % menšia a dvakrát elektricky efektívnejšia. Pre zákazníkov to znamená, že v rovnakom priestore je možné nainštalovať o 24 % viac energie. Vyžaduje sa pritom o 50 % menší chladiaci systém alebo systém bežiaci na 50 % výkonu pre rovnakú operáciu. Batérie od InoBat sú výnimočné aj svojim prístupom. Na rozdiel od tradičnej katalógovej ponuky, sa naše batérie budú šiť na mieru konkrétnym potrebám odberateľov. Okrem toho sa zameriavame aj na postupné znižovanie obsahu a recykláciu kľúčových materiálov ako kobalt, nikel či lítium, ktorých ťažba má často nepriaznivé environmentálne dôsledky.

Akou technológiou vyrábate batérie vo vašej firme?

Výroba vo Voderadoch sa naplno začne začiatkom budúceho roka – súčasťou nášho centra bude laboratórium na výskum a vývoj, ako aj pilotná linka na výrobu batériových článkov. Aby sme však vývoj našich batérií urýchlili, už teraz spolupracujeme s technologickými partnermi napríklad s Wildcat Discovery Technologies. Tí nám pomáhajú vytvoriť potrebný chemický „koktaill” na naše batérie, ktoré už momentálne testujeme. Pri vývoji používame aj ich unikátnu HTP (High Throughput Platform) technológiu spolu s umelou inteligenciou, čo vedie k výraznému urýchleniu vývoja batérií.

Problémom elektromobility je otázka, čo s batériami po termíne ich životnosti. Vraj chcete vybudovať linku na šrotovanie batérií.

Áno, vybudujeme aj recyklačné centrum, ktoré bude recyklovať Li-ion batérie po skončení ich životnosti. V prvej fáze sa budú batérie mechanicky šrotovať. Následne prejdú hydrometalurgickým procesom, ktorého výsledkom bude materiál na výrobu nových katód do batérií. Ostatné materiály, ktoré nebudeme ďalej spracovávať na katódu, predáme spracovateľom týchto materiálov. V tomto prípade ide napríklad o hliník, meď a plasty. Nič nevyhodíme, všetko sa spracuje. Týmto spôsobom sa chceme aktívne integrovať do obehového hospodárstva.

Bude stáť vo Voderadoch aj  R&D centrum spoločnosti InoBat Auto?

Áno, R&D centrum bude súčasťou našej výstavby. Kľúčové je pre nás to, aby sme mohli zákazníkom  ponúknuť batérie „šité na mieru“. Batérie totiž nechceme len vyrábať, ale aj ustavične zdokonaľovať.

V centre Vášho záujmu je aj ekológia. Podľa Vás je v tomto smere Európa v strašidelných číslach a akčný plán EÚ potrebujeme ako soľ. Mohli by ste to bližšie komentovať?

Všetci dobre vieme a vidíme všade okolo seba, ako sa klíma a životné prostredie mení s vplyvom narastajúceho počtu obyvateľov našej planéty a spôsobom využívania jej zdrojov. Momentálne sa už nachádzame v takom štádiu, že zhoršovanie stavu životného prostredia pre nás predstavuje existenčnú hrozbu. To nehovorím len o Európe, ale o celom svete. Európa však chce svojím akčným plánom zvrátiť tento negatívny trend a prispieť k záchrane našej Zeme. Cieľom tohto akčného plánu je dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov, zabezpečiť hospodársky rast a oddeliť ho od vyžívania prírodných zdrojov. Do tohto rozvoja chce pritom zainteresovať všetky krajiny a ich regióny. Len takýmto spôsobom budeme schopní zabezpečiť udržateľnosť hospodárstva v Európe a zanechať za sebou prostredie pre ďalšie generácie.

Obehové hospodárstvo zamerané na recykláciu zdrojov a zmena tradičných postupov nakladania s odpadmi si vyžaduje dobre premyslenú logistiku. Aký model logistiky by ste navrhovali na zlepšenie nepriaznivej situácie?

Logistika je pre implementáciu obehového hospodárstva v priemyselných odvetviach kľúčovým činiteľom. Dôležitá je logistika smerujúca od spracovateľov k odberateľom, ktorá poháňa globálny obchod prostredníctvom dopravy materiálov, tovaru a informácií. V obehovom hospodárstve však rovnako dôležitú úlohu zohráva aj reverzná logistika, ktorá smeruje od odberateľa späť k spracovateľovi. Spoločnosti, ktoré sa chcú zapojiť do obehového hospodárstva a rozšíriť tak svoj dodávateľský reťazec tak, aby do neho mohli zahrnúť aj vrátenie použitých výrobkov a materiálov na zhodnotenie, musia pochopiť požiadavky a náročnosť reverznej logistickej infraštruktúry. My potreby trhu s batériami chápeme. Na jednej strane ich budeme predávať výrobcom automobilov, na strane druhej ich budeme zbierať z trhu, recyklovať a výstupy recyklácie znova používať na výrobu ďalších batérií. Na zber batérií na trhu máme partnerov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú už roky a majú svoje sofistikované postupy, ako efektívne zbierať batérie a ďalej ich posúvať na recykláciu. Takže logistika pre recykláciu batérií je už na trhu etablovaná.

Alexander Sotník

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články a rozhovory, nájdete v dvanástom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU