M. Fořt, DHL Supply Chain: Zákazník očakáva logistiku rýchlu, dostupnú a kvalitnú

DHL Supply Chain je súčasťou skupiny DPDHL s ročným obratom 66 miliárd eur v roku 2020, a popredným poskytovateľom zmluvných logistických služieb na celom svete. Spolu s ďalšími divíziami DHL Express, Parcel, Freight, Global Forwarding a e-Commerce tvorí komplexný logistický reťazec. Čo priniesol minulý rok a aké sú plány do budúcnosti, nám porozprával Marek Fořt, Business Development Director spoločnosti DHL Supply Chain Slovensko.

DHL je obrovská firma. Aké je postavenie DHL Supply Chain v jej štruktúre a aké sú jej hlavné činnosti?

DHL Supply Chain pokrýva všetky sektory logistiky v automobilovom, spotrebnom, energeticko-chemickom, strojárenskom a výrobnom, technologickom, zdravotníckom farmaceutickom priemysle aj maloobchode. S rastom súčasných globálnych trhov sú naše inovatívne logistické riešenia pripravené pomôcť komukoľvek, kto hľadá skladovacie, prepravné a integrované riešenia vrátane služieb riadenia dodávateľského reťazca.

Obligátna otázka v tejto dobe. Ako zmenila pandémia COVID-19 vaše podnikanie? V čom je to ťažšie?

Koronavírus zmenil náš život. Pandémia je jednou z najväčších kríz v novodobej histórii. A pre mnoho ľudí a spoločností je to veľmi ťažká skúška. Cítili sme dopad aj na naše podnikanie. Môžeme však byť hrdí na to, ako sme doteraz čelili kríze a ako sme si počínali. Videli sme, aká robustná je skupina Deutsche Post DHL. Za posledných niekoľko mesiacov sa nám darilo veľmi dobre – pretože zákazníkom naďalej poskytujeme špičkové služby a chránime svojich zamestnancov.

Z globálneho pohľadu vnímame súčasnú situáciu ako výzvu. Asi vám neuniklo, že skupina DPDHL dosiahla v roku 2020, teda v roku pandémie, historicky najlepšie finančné výsledky. Je to dôsledkom nastavenia správnej stratégie, kedy sa naše zameranie na e-commerce a digitalizáciu potvrdil ako správne. Ale čo je najdôležitejšie, tieto výsledky sú výsledkom odhodlania našich zamestnancov na celom svete. V čase globálnej potreby tu naši ľudia boli. Udržiavali v prevádzke dodávateľské reťazce a dodávali potrebný tovar tam, kam bolo treba. Už mnoho rokov sa riadime heslom „Spájame ľudí, zlepšujeme životy“. Počas pandémie sa potvrdilo, aká je to pravda.

Aké nové príležitosti pandemická kríza priniesla?

Jednou z príležitostí je samozrejme rozvoj e-comm riešení. V tomto segmente sme zaznamenali prudký nárast dopytu ako nových zákazníkov, tak rozšírenie činností našich súčasných. Potom je to aj zdravotnícka logistika. DHL Supply Chain zabezpečuje regionálne distribúciu vakcín proti COVID 19 a podieľa sa významnou mierou na distribúcii ochranných pomôcok. Len pre zaujímavosť – portfólio spoločnosti DHL pre zdravotnícky priemysel zahŕňa viac ako 150 lekárnikov, 20+ pracovísk klinických skúšok, 100+ certifikovaných staníc, 160+ skladov s GDP kvalifikáciou, 15+ miest certifikovaných GMP, 135+ lekárskych expresných miest a medzinárodnou sieťou pokrývajúcou 220 krajín sveta.

Pandemická kríza, hlavne v jej začiatku, evidentne vystrašila šokovo trhy a u nás na Slovensku to bolo poznať na krátkodobom útlme obchodných a tendrových aktivít, ktoré sa však na konci roka 2020 plne vrátili do štandardu, resp. dopyt po logistických službách naďalej rastie nad pomery predchádzajúcich rokov.

V neposlednom rade pandémia tiež priniesla utuženie a potvrdenie našich dlhodobých partnerstiev so zákazníkmi. Práve v čase krízy naši zákazníci vysoko oceňujú 100% tnú kontinuitu poskytovania logistických služieb za veľmi prísnych hygienických podmienok vrátane pravidelného testovania našich zamestnancov. DHL je spoľahlivým partnerom v každej dobe.

Sú segmenty priemyslu, na ktoré sa zameriavate viac? Ktoré sú to?

Naša orientácia je veľmi úzko spätá s celkovou priemyselnou orientáciou Slovenska. Automotive je silným segmentom a práve preto má DHL Supply Chain významné zastúpenie v tomto odvetví a zamestnáva v ňom takmer 2000 zamestnancov na Slovensku.

Avšak snažíme sa o rovnomerné rozloženie našich aktivít v ostatných segmentoch trhu, preto sme veľmi aktívni aj v rámci maloobchodu, kde budeme napr. v tomto roku otvárať jedno významné distribučné centrum v okolí Bratislavy, ale tak isto i v ďalších odvetviach priemyslu a logistiky. DHL Supply Chain v súčasnosti pôsobí v 5 lokalitách na Slovensku, obsluhuje bezmála 600 tisíc m2 skladov s viac ako 3200 zamestnancami a našou snahou je ďalšia expanzia do nových regiónov Slovenska.

V súčasnosti sledujeme prudký rast e-commerce. Čo ponúkate pre tento segment?

DHL Supply Chain prináša nový priemyselný štandard pre e-commerce prostredníctvom svojej Európskej distribučnej siete. Rozmach elektronického obchodovania počas globálnej pandémie koronavírusu zvýšil dopyt po zásielkovom obchode a online maloobchode v celej Európe, čo spôsobilo, že značkové predajne a menšie predajné platformy museli začať hľadať spôsob ako konkurovať veľkým spoločnostiam zameraným na maloobchodný trh.

Ako reakciu na túto situáciu DHL Supply Chain ponúka online maloobchodníkom prístup k svojim 30 distribučným centrám. Tieto strategicky umiestnené prevádzky v blízkosti mestských centier a balíkových centier ponúkajú špeciálne služby zamerané na spracovanie, vychystávanie, balenie a prepravu online objednávok.

Na tomto vysoko konkurenčnom trhu hrá rýchlosť dodania spolu s cenou produktu zásadnú úlohu pri rozhodovaní spotrebiteľov. Čoraz viac zákazníkov očakáva, že dostane objednávku už nasledujúci deň, čo znamená, že blízkosť skladu predávajúceho k miestu kupujúceho je kľúčovým faktorom. Práve tu má DHL Supply Chain umiestnené svoje distribučné centrá, aby zákazníkom poskytovali jedinečné služby.

Združovaním viacerých zákazníkov v centrálnych distribučných centrách DHL sa maloobchodníkom a spoločnostiam otvárajú možnosti stratégie predaja priamym zákazníkom, pričom môžu profitovať z benefitov a sily Európskej distribučnej siete /The European Fulfillment Network/. Výrazne sa zlepší ich schopnosť poskytovať druh rýchlej a transparentnej prepravy podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. Zároveň im poskytuje presne taký typ flexibility, aký maloobchodníci potrebujú.

Zákazníci si môžu rozsah služieb modulárne prispôsobiť podľa regiónu a/alebo krajiny v závislosti od svojich potrieb a vďaka rýchlym možnostiam implementácie ich môžu škálovať tak, aby zodpovedali objemom objednávok. Kľúčom je silné regionálne zastúpenie DHL Supply Chain na všetkých významných európskych trhoch vrátane Veľkej Británie. Správne nastavený distribučný model môže mať významný vplyv na hospodársky výsledok organizácie. Jeden zo zákazníkov modelu znížil svoje náklady o 30%, a to najmä vďaka preprave za domáce prepravné sadzby namiesto medzinárodných.

Zákazníci, ktorí využívajú toto vysoko flexibilné riešenie distribučnej siete už zaznamenali výraznú úsporu nákladov spolu so zlepšenými dodacími lehotami. Používatelia Európskej distribučnej siete DHL Supply Chain tak profitujú z nesmiernej flexibility využívania modulárnych služieb a zároveň sa stávajú atraktívnejšími pre koncových zákazníkov vďaka rýchlejšej a transparentnejšej preprave.

Ako globálny líder v oblasti 3PL logistiky, spolupracujeme so zákazníkmi na vývoji viackanálovej stratégie, rýchlom škálovaní a optimalizácii vykonávania so zreteľom na spokojnosť zákazníka od momentu objednania až po dodanie. Zákazník ťaží z popredných odborných znalostí v oblasti elektronického obchodovania a bezkonkurenčných schopností plnenia spoločnosti DHL so zreteľom na environmentálnu stopu pri preprave koncovému zákazníkovi.

Veľmi dôležité sú kvalitné IT systémy a prepojenie so zákazníkmi. Ako to funguje u vás? Existujú nejaké korporátne IT štandardy?

DHL kladie veľký dôraz na štandardizáciu svojich IT systémov a procesov. Od našich skladových prevádzok, cez podporné oddelenia ako HR, FIN.. až po naše dátové centrá dbáme na používanie správnych systémov a procesov, ktoré sú bezpečné a umožňujú efektívne dosahovať naše ciele. Naše dátové centrá sú ISO/IEC 27001 certifikované a neustále monitorujú a odhaľujú možné útoky na našu infraštruktúru. V dnešnej dobe je riziko kybernetického útoku vysoké a ohrozuje nielen nás, ale všetky spoločnosti na trhu. Preto neustále zavádzame nové bezpečnostné procesy na skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti našich systémov. Štandardizácia nie je len o systémoch, ale taktiež o ľuďoch. DHL preto dbá na neustále vzdelávanie svojich zamestnancov. Pravidelne školíme našich zamestnancov v informačnej bezpečnosti, v ‘Data Protection’, GDPR atď.

Logistika a skladovanie sú pre väčšinu firiem kľúčové, ovplyvňujú ich celkovú efektivitu. Ako vnímate ich prístup k tejto problematike?

Logistika bývala ešte pred pár rokmi na okraji pozornosti väčšiny firiem a vnímaná ako nutné a nákladné zlo bez väčšej pozornosti. To sa mení. Dnes už je kľúčovou súčasťou celkového procesu výroby a predaja. Zákazník očakáva logistiku rýchlu, dostupnú a kvalitnú. Mnoho firiem má dnes jasné požiadavky a očakávania od nastavenia internej logistiky a od svojho poskytovateľa logistických služieb.

Globálne firmy obyčajne majú detailne definované logistické postupy a procesy, využívajú najmodernejšie technológie a komunikačné prostriedky. Veľmi aktuálna je v súčasnej dobe centralizácia a globalizácia logistických aktivít v regióne CEE, keď sa menšia lokálna logistika sťahuje z jednotlivých krajín na jedno – centrálne logistické centrum pre celý región. Medzi nesporné výhody tohto konceptu zvyčajne patrí úspory na transportných nákladoch, zníženie zásob a zlepšenie dostupnosti tovaru a to všetko s dôrazným zreteľom na životné prostredie.

Ale ani pre menších a lokálnych výrobcov či obchodníkov už logistika nie je žiadna neznáma a registrujeme vysokú odbornosť a požiadavky na logistické nastavenie. Ak chcete maximalizovať hodnotu dodávateľského reťazca, potrebujete spoľahlivého logistického partnera, ktorého vynikajúca podpora vám bude k dispozícii všade tam, kde ju potrebujete. Takého, ktorý má dôkladné znalosti o vašom trhu a jeho dynamike, ktorý pracuje podľa najvyšších štandardov a prináša vám výhody bezkonkurenčných environmentálnych a bezpečnostných aspektov spolu s najmodernejšou technológiou. Preto je DHL Supply Chain dokonalý partner pre logistiku.

Je podľa vás outsourcing logistických činností výhodnejší? V čom?

Outsourcing všeobecne znamená, že firma vyčlení rôzne podporné a vedľajšie činnosti a zveria je zmluvne inej špecializovanej spoločnosti. Je to teda druh deľby práce. Outsourcing sa považuje za obchodné rozhodnutie, ktoré má viesť k zníženiu nákladov. Outsourcing logistiky predstavuje zverenie najmä skladovacích a prepravných služieb špecializovanej firme ako DHL. Špecializovaná firma prináša do logistických procesov vyššiu hodnotu prostredníctvom dlhodobo budovaného know-how a technológií, zatiaľ čo zabezpečovaním z vlastných zdrojov by danej firme odčerpávala príliš veľké množstvo času, ľudských kapacít a finančných prostriedkov. Toto celé platí, keď už sa pre outsourcing logistiky niekto rozhodne.

V niektorých prípadoch je ale outsourcing nemožný resp. nie je vhodný a to predovšetkým keď je logistika jednou z hlavných činností, existujú vysoké investície do logistiky alebo je priamo a neoddeliteľne prepojená na výrobnú činnosť. Poznám však aj firmy, ktoré majú tzv. zdieľanú internú logistiku na veľmi dobrej úrovni s vysokou efektivitou a u týchto sa dôvody pre outsourcing hľadajú len veľmi ťažko.

Všeobecne platí, že na 90 % sú aspoň niektoré logistické činnosti outsourcované. Niekto má napr. vlastné sklady s vlastnou skladovou logistikou, ale napr. využíva externú prepravu.

Kde všade máte sklady a plánujete ďalšiu expanziu?

V súčasnosti pôsobíme v Bratislave, Senci, Gáni, Nitre a Novom Meste nad Váhom. V tomto roku otvárame ďalšie logistické centrum v blízkosti Bratislavy a na budúci rok plánujeme výstavbu nového vlastného moderného a eco-friendly skladu blízko hraníc s Rakúskom. Ako som spomenul už skôr, Slovensko sa stáva významným logistickým centrom pre krajiny CEE vrátane Rakúskeho trhu a preto sa naše ďalšie expanzné aktivity uberajú týmto smerom.

Dôležitou súčasťou skladov je kvalitný WMS systém. Ako je to vo vašom prípade?

Áno, kvalitný WMS je základný kameň úspešnej skladovej operácie. Ak by sme nemali spoľahlivý systém, tak by bolo pre nás splniť záväzky voči našim zákazníkom. Práve preto úzko spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sú lídrami na trhu so svojimi WMS, aby sme poskytli našim zákazníkom systém, ktorý dokáže splniť ich požiadavky.

Každý zákazník je iný a má svoje špecifické požiadavky, preto ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a prispôsobujeme WMS funkcionality tak, aby sme splnili všetky zákaznícke požiadavky.

Máte aj EDI prepojenie s vašimi zákazníkmi?

Áno, samozrejme. Moderná logistika je veľmi dynamická a kladie dôraz na (takmer) okamžitú výmenu dát medzi DHL a našimi zákazníkmi. Práve priame EDI prepojenie medzi systémami nám umožňuje efektívne reagovať na zákaznícke požiadavky. Zároveň zákazník získa možnosť vidieť čo sa deje v sklade, v akom štádiu sú jeho objednávky, aká je aktuálna skladová zásoba, a podobne.

EDI prepojenie nám taktiež umožňuje efektívne posielať elektronické dokumenty zákazníkom, partnerom a minimalizovať spotrebu papiera a zvýšiť našu ekologickú efektivitu, čo je jeden z hlavných cieľov DHL v nadchádzajúcom období.

Veľa sa hovorí o automatizácii a robotizácii skladových procesov, vnímate tento trend?

Nielen, že vnímame tento trend ale sme lídrom na trhu v oblasti automatizácie a robotizácie skladových procesov. DHL v súčasnosti presadzuje svoju stratégiu do roku 2025, ktorá sa zameriava na „dosahovanie vynikajúcich výsledkov v digitálnom svete“, ako súčasť svojej stratégie plánujeme investovať 2,2 miliardy USD do digitalizácie a robotiky.

Robotické a RPA inovácie, ktoré spoločnosť DHL v súčasnosti implementovala s cieľom štandardizovať svoje procesy a zvyšovať produktivitu a efektívnosť, zahŕňajú napr. roboty „goods to person “ a roboty typu „follow me“ ktoré pomáhajú pri vychystávaní a preprave výrobkov s cieľom znížiť počet kilometrov najazdených spolupracovníkmi.

 Okrem toho DHL implementovala aj baliace roboty znižujúce fyzickú prácu, nositeľné zariadenia, ktoré nahradia tradičné čítačky čiarových kódov, autonómne vysokozdvižné vozíky na presun paliet v skladoch, Neo Avidbots (čistiace roboty) znižujúce opakujúce sa úlohy a roboty Sawyer (robotické ramená) na znižovanie opakovaných úloh spojených s balením.

V týchto inováciách je intuitívny softvér vyvinutý spoločnosťou DHL a jej partnermi, ktoré pomôžu zvýšiť efektivitu pri prijímaní inovatívnych technológií. Cieľom spoločnosti DHL je v konečnom dôsledku nahradiť jej manuálne a opakujúce sa úlohy algoritmami a robotikou na zlepšenie toku v našich skladoch. Chceme, aby každý zamestnanec a náš zákazník cítili, že digitálny dodávateľský reťazec je v skutočnosti realitou a že to naozaj vieme robiť.

Ako ste už určite počuli, v DHL existujú tzv. Inovačné centrá, ktoré poskytujú centrálnu platformu, kde môžu zákazníci a obchodné zainteresované strany spolupracovať s odborníkmi DHL na témy a problémy súvisiace s inováciami. V týchto centrách ukazujeme

inovatívne schopnosti DHL a portfólio logistických riešení a oslovujeme zákazníkov a partnerov v oblasti inovačných tém prostredníctvom rôznych podujatí, brífingov a workshopov. DHL Supply Chain udáva v súčasnosti trendy v oblasti automatizácie a robotizácie skladových procesov.

Medzi trendy patrí aj tzv. zelená logistika, udržateľné budovy, bezemisná doprava. Čo v tejto oblasti robí DHL Supply Chain?

Áno, patrí to medzi trendy, ale častokrát je to obyčajné nič nehovoriace klišé. Mnoho spoločností má napr. za cieľ nekonkrétne zníženie emisií CO2. DPDHL má jasnú stratégiu pokrývajúcu všetky aspekty: jasný plán udržateľnosti s jasnými cieľmi v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy a riadenia (ESG) pre budúce roky. Táto stratégia už beží naplno dnes > zahŕňa záväzky voči vedecky založeným cieľom pre všetky oblasti pôsobnosti, investície vo výške 7 miliárd EUR do klimaticky neutrálnej logistiky, 30% do udržateľných palív do roku 2030, 60% elektrifikáciu vozového parku pre dodávky na poslednú míľu do roku 2030, všetky novo postavené budovy majú byť klimaticky neutrálne, investície vo výške 1% čistého zisku ročne do iniciatív v oblasti sociálneho vplyvu, napr. GoGreen, GoHelp atď., aktualizovaný kódex správania dodávateľov, KPI ESG integrované do pravidelných výkazov a kompenzácie správnej rady, ktoré majú byť spojené s novým plánom udržateľnosti. Tomu hovoríme plán a doručenie výsledkov!

Aké trendy v logistike očakávate v najbližšej budúcnosti a aké v tej vzdialenejšej?

V najbližšej budúcnosti očakávame väčší dopyt po zdieľanej ekonomike, čo najrýchlejších službách, digitalizácii, neustály nárast e-commerce, ale aj tlak na zlepšovaním služieb v segmente B2B. Trend zdieľanej ekonomiky je znateľný v mnohých odvetviach a inak tomu nie je ani v logistike. Obľúbené sú a ďalej budú hlavne zdieľané sklady pod vedením profesionálov v odbore, kde môžu spolupracovať pokojne konkurenčné spoločnosti, zdieľať tu zamestnancov a spoločne dovážať aj do predajní alebo ku koncovým zákazníkom. Za predpokladu správne nastavených podmienok sa jedná o veľmi efektívny spôsob spolupráce.

Trendom na B2C trhu je napr. the Same Day Delivery a tento trend sa bude stávať väčším štandardom. Taktiež autonómne vozidlá sa zdajú teraz ako sci-fi, ale s autonómnymi kamióny sa budeme stretávať čoraz častejšie. V súčasnej dobe jazdia autonómne kamióny bez vodiča medzi Mníchovom a Norimbergom, kde sú využité ako súčasť konvoja klasických kamiónov, ktoré sú riadené človekom. Autonómne kamióny zatiaľ nejazdia úplne samy, vodiča však majú iba z bezpečnostných dôvodov pre prípad potreby. Výhoda autonómnych vozidiel je najmä v šetrnom užívaní paliva a vysokej bezpečnosti, ktorú neohrozuje ľudský faktor.

Aj digitálna transformácia logistických procesov neustále napreduje. V súčasnosti sa v moderných skladoch využívajú drony alebo roboty, no vývojári neváhajú ísť ešte o krôčik ďalej. Nová generácia robotických zariadení budú totiž roboty s humanoidnými prvkami (coboty), ktoré budú prirodzene spolupracovať s ľudskými pracovníkmi.

Taktiež spustenie 5G sietí predstavuje jeden z predpokladov, ktorý urýchli iniciatívy a postupy „smart“ transformácie výrobných podnikov i logistiky priemyselnými riadiacimi systémami a zvýšenou robotizáciou. 5G siete urýchli prenos veľkých objemov dát a responzivitu zariadení pripojených v IoT sieťach a tiež použitie a spracovanie dát v reálnom čase a výmenu dát s GPS, či zariadení so zabudovanými kamerami (napríklad autonómne vozidlá, AGV). Všeobecne platí, že v budúcnosti bude nastúpený súčasný trend pokračovať a automatizácie a moderné a inovatívne technológie budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu.

Jozef Brezovský

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články a rozhovory, nájdete v dvanástom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU