Lufthansa: Prvý nákladný let neutrálny z hľadiska CO2

V nedeľu 29. novembra 2020 o 8:10 miestneho času prvýkrát odštartoval komerčný nákladný Boeing 777F spoločnosti Lufthansa Cargo, ktorého palivové požiadavky budú úplne pokryté programom Sustainable Aviation Fuel (SAF). Tento prvý nákladný let neutrálny z hľadiska CO2 z Frankfurtu do Šanghaja je možný vďaka spolupráci spoločností DB Schenker a Lufthansa Cargo. Časť nákladu tvoril aj tovar spoločnosti Siemens Healthineers AG.

Spoločnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo sa zaviazali k udržateľnej leteckej doprave. V novembri 2020 sa dohodli na podpore ochrany životného prostredia vrátane odklonu od fosílnych palív v leteckej nákladnej doprave. So začiatkom letného letového poriadku 2021 bude spoločnosť DB Schenker ponúkať leteckú prepravu neutrálnu z hľadiska skleníkových plynov ako bežný produkt.

DB Schenker je spojovacím článkom medzi odvetvím nákladnej dopravy a leteckými spoločnosťami s cieľom skutočne implementovať ochranu klímy v leteckej nákladnej doprave. Trvalo udržateľným leteckým palivom (SAF) je syntetický petrolej. V súčasnosti sa vyrába hlavne z biomasy, napríklad z recyklovateľných rastlinných a kuchynských olejov. V budúcnosti budú k dispozícii aj obnoviteľné palivá nepochádzajúce z rastlín.

Najznámejším výrobným procesom je takzvaný koncept „power-to-liquid“ (PtL) založený na obnoviteľnej elektrine, vode a CO2. Počas spaľovania v motore sa uvoľňuje iba toľko CO2, koľko z atmosféry odstránili rastliny počas svojho rastu. SAF je teda prvou skutočnou alternatívou k fosílnemu leteckému palivu a kľúčom ku klimaticky bezproblémovej leteckej doprave neutrálnej voči CO2. DB Schenker a Lufthansa Cargo totiž využívajú projekt zalesňovania na kompenzáciu emisií CO2 a iných skleníkových plynov. Výsledkom je výroba biomasy, ako aj spracovania a prepravy SAF.

Spoločnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo spojili začiatok svojich prvých letov s neutrálnym obsahom CO2 s výzvou odosielateľom, poskytovateľom logistiky, leteckej nákladnej dopravy a tiež politikom, aby spolupracovali na rozšírení výroby a dostupnosti udržateľného leteckého paliva. Obe spoločnosti budú od letného letového poriadku pravidelne poskytovať leteckú prepravu neutrálnu z hľadiska CO2 a ponúkať SAF ako produkt vhodný aj pre námornú dopravu.

Foto: Archyde