Lojalita zamestnancov v spoločnosti Geis SK rastie

Ak v predchádzajúcich rokoch platilo, že zmeniť prácu a vyrokovať pre seba výhodné podmienky bolo vďaka nízkej miere nezamestnanosti relatívne jednoduché, situácia na trhu práce sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu mení. Neplatí to len pre odvetvia, ktoré boli najviac postihnuté núdzovým stavom. Zmenil sa aj vzťah zamestnancov k súčasnému zamestnávateľovi.

V segmente logistiky sa aktuálne zlepšila dostupnosť záujemcov o niektoré pozície a zvýšil sa záujem o menej kvalifikovanú prácu. Podľa Moniky Švecovej, HR manažérky spoločnosti Geis SK, sa väčšie zmeny na trhu práce prejavia s oneskorením, pravdepodobne začiatkom jesene a celkom určite s príchodom roku 2021. „Zatiaľ to vyzerá tak, že oproti kritickej situácii pred pandémiou pribudli záujemcovia o pozície vodiča, čo má súvislosť s koronavírusom, pretože mnoho dopravcov bolo naviazaných na automotive a počas obmedzenia alebo uzavretia prevádzok prišli o zákazky. Zvýšil sa tiež záujem o menej kvalifikovanú prácu, napríklad o pozíciu skladníka,“ uvádza Švecová.

Hoci by sa mohlo zdať, že situácia na trhu práce je teraz pre zamestnávateľov priaznivá, ovplyvňuje ju zmena správania sa zamestnancov aj záujemcov o prácu. V súvislosti s dôsledkami pandémie a neistú ekonomickú situáciu si ľudia viac vážia relatívnu istotu súčasného zamestnania a dobrých zamestnávateľov.

Podľa Jiřího Halbrštáta, manažéra náboru a marketingu ManpowerGroup, je naopak aktuálna situácia na trhu práce veľmi neprehľadná pre zamestnancov a predovšetkým pre zamestnávateľov. „V dôsledku vládnej podpory na udržanie zamestnanosti, strachu ľudí meniť zamestnanie a obmedzenia medzinárodného náboru, trh práce prakticky zamrzol. Pre zamestnávateľov je momentálne náročnejšie nájsť nových zamestnancov než v období konjunktúry, predovšetkým vo výrobnom sektore. Na druhej strane sa znižuje fluktuácia zamestnancov a féroví zamestnávatelia môžu počítať so stabilnejšími tímami. Práve ohľaduplný prístup firmy k zamestnancom počas pandémie pomohol získať lojalitu zamestnancov viac, než o niečo vyššia mzda v inej firme. Sociálna zodpovednosť a istota do budúcnosti je jeden z najdôležitejších benefitov,“ uvádza Halbrštát.

Ľudia, ktorí prišli o prácu v dôsledku pandémie, alebo sa snažia nájsť novú prácu z iného dôvodu, uprednostňujú stabilitu a perspektívu dlhodobého zamestnania. Viac sa zameriavajú na reputáciu firiem.“ „Ak hodnotíme celkové počty uchádzačov v rámci Slovenska, vieme, že oproti iným spoločnostiam nemáme problém so záujemcami o zamestnanie,“ uvádza Monika Švecová. Pripúšťa, že niektoré lokality sú pre Geis SK problematickejšie. Nie je to z dôvodu nezáujmu uchádzačov o prácu, ale skôr o požiadavkách Geis SK na kvalifikáciu a prax.

Napriek tomu ale firma podporuje ďalší rozvoj svojich ľudí. „Snažíme sa svojich odborníkov vzdelávať a umožniť im profesijný rast. Investujeme priebežne do vzdelávania zamestnancov a možnosť kariérneho postupu je jednou z motivácií k ich aktívnemu prístupu. Kariérny rast v rámci oddelení alebo dokonca podniku nie je u nás ojedinelým javom. Jedným z príkladov je kolegyňa, ktorá k nám nastúpila na pozíciu dispečerky a teraz pracuje ako riaditeľka jednej z najlepšie sa rozvíjajúcej pobočky na Slovensku. Ďalším príkladom je operátorka nášho zákazníckeho centra, ktorá sa prepracovala na pozíciu vedúcej zákazníckeho centra skupiny Geis pre Slovensko a Českú republiku,“ dopĺňa Monika Švecová.