Logistic Conference 2020 v znamení nových riešení

14. ročník Logistic Conference, ktorú organizuje spoločnosť InForm Slovakia, sa mal pôvodne konať dňa 16.3.2020 v atraktívnych priestoroch zámku Šimák v Pezinku. Keďže epidemická situácia v súvislosti s Covid-19 viackrát znemožnila uskutočniť konferenciu naživo, manažment spoločnosti InForm Slovakia sa 7. decembra 2020 rozhodol odvysielať jej prvú časť online.

Lenka Rákyová, Supply Chain Manager SEE v spoločnosti DS Smith Slovensko, nazvala svoju prednášku „Efektívny dodávateľský systém a jeho plánovanie prostredníctvo systému VMI“. Digitálna technológia v súčasnosti ovplyvňuje všetky sféry života, logistiku nevynímajúc. Manažéri by preto mali podľa nej myslieť „smart“ a využiť možnosti, ako sa namiesto riešenia dodávok materiálov môžu prostredníctvom riešenia VMI sústrediť na vlastný biznis. Správne nastavená automatizácia dodávok totiž prináša spoľahlivú dostupnosť, distribúciu a kontrolu materiálov pre firemný výrobný plán.

„Optimalizácia postupov a zdrojov s flexibilným service-deskovým nástrojom CDESK“ – tak znel názov prezentácie Petra Kocourka zo spoločnosti Inova Logistic. Prednášajúci vysvetlil, ako efektívna forma digitalizácie podporných procesov prispieva k efektívnej komunikácii s klientom, k správnemu rozdeľovaniu zodpovednosti a k bezchybnej evidencii prostriedkov s cieľom zvýšenia ekonomickej výkonnosti. Moderná architektúra softvéru jednoznačne zjednodušuje prispôsobenie sa potrebám spoločnosti. P. Kocourek predstavil systém C DESK vhodný pre takmer každé odvetvie poskytujúce služby. Okrem IT firiem ho využívajú aj spoločnosti z oblasti poisťovníctva, správy majetku, architektúry, obchodu a logistiky.

Tomáš Kašpárek, SFL špecialista spoločnosti BOSSARD, upriamil pozornosť na inovácie a trendy v logistike. Smart Factory Logistics (SFL) je metodika kombinácií SFL systémov a SFL riešení, ktorou firma podporuje rast a efektivitu svojich zákazníkov. Najčastejšie používanými systémami sú Smartbin, Smartlocker a Smartlabel.

Svet logistiky prechádza veľmi významnou aktualizáciou technológií, vrátane pokročilej automatizácie. „Ste pripravení na túto zmenu ?“ pýta sa Vincent Touquet, Business & Development Manager spoločnosti Photoneo. Vo svojej prednáške objasnil, ako sa experti spoločnosti Photoneo zameriavajú na integráciu robotiky poháňanej 3D senzormi a umelou inteligenciou. Predstavil aj niekoľko riešení, ktoré zmenia svet logistiky. Ide napr. o automatizované triedenie, depaletizáciu a picking, ktoré v súčasnosti poháňa pokročilá AI.

Viac o uvedených prezentáciách sa dozviete na stránkach decembrového vydania nášho online magazínu Logistika Dnes Magazín.

Alexander Sotník