Liebherr inštaloval žeriav pomocou vzdialenej služby

Spoločnosť Liebherr kompletne zostavila prvý žeriav pomocou nového nástroja vzdialenej služby. K úspechu viedla úzka spolupráca medzi miestnou spoločnosťou Liebherr Argentina v Campane a ústredím spoločnosti Liebherr MCCtec v nemeckom Rostocku.

V máji tohto roku bol model LHM 420, dodaný spoločnosti Euroamérica S.A. v argentínskej Campane, úplne demontovaný a odovzdaný do užívania v júni 2020. V Argentíne je už v prevádzke niekoľko mobilných prístavných žeriavov, ktoré sú opravujú skúsení miestni inžiniermi z Liebherr Argentina SA. Aj pre nich to však bola kompletnú montáž LHM 420 na diaľku prvou skúsenosťou.

Vzhľadom na súčasnú celosvetovú pandemickú situáciu sa inžinieri z ústredia spoločnosti Liebherr MCCtec Rostock nemohli osobne zúčastniť na montáži. Urobili však všetko pre svoju argentínsku pobočku. Prostredníctvom nainštalovaných kamier a obrazoviek sa každý deň na diaľku riešili úlohy, čím nový nástroj vzdialenej služby detailne pripravil prvú montáž žeriavu na diaľku.

V tomto prípade skvele poslúžila nová aplikácia Remote Service od spoločnosti Liebherr, do ktorej boli integrované potrebné funkcie, napríklad audio a videohovory, funkcia chatu, zdieľanie obrazovky, výmena obrázkov a dokumentov, ako aj funkcie tabule. Umožnili rýchlu a efektívnu komunikáciu odborníkov v reálnom čase a výraznou mierou prospeli k montáži LHM 420. Všetko prebehlo podľa plánu a bolo dokončené v časovom rámci.

„Táto práca bola pre nás obrovskou skúsenosťou a veľkou výzvou. Sme radi, že sme žeriav dodali zákazníkovi podľa pôvodného harmonogram a bez problémov. Nástroj vzdialenej služby k tomu prispel obrovskou mierou,“ uviedol Benoit Cibert, inžinier Liebherr Argentina.

Vzhľadom na súčasnú celosvetovú pandemickú situáciu spoločnosť Liebherr urýchlila uvedenie vzdialenej služby na trh aj z hľadiska rozšírenej testovacej fázy. To znamená, že všetci zákazníci spoločnosti Liebherr s námornými žeriavmi, hĺbkovým základovým vybavením a pásovými žeriavmi s nosnosťou do 300 ton majú možnosť využívať aplikáciu Remote Service zdarma do konca roku 2020.

Foto: Heavy Lift