Lidl chce v obci Rakovo postaviť logistické centrum za 50 mil. eur

Obchodný reťazec Lidl plánuje rozšíriť sieť svojich logistických centier na Slovensku. K centrám v Prešove, Seredi a Nemšovej by malo do troch rokov pribudnúť logistické centrum v obci Rakovo neďaleko Martina. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už spoločnosť predložila odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Martine. Rozpočtové náklady stavby odhadol Lidl na 50 miliónov eur. Začať stavať plánuje vo februári 2023, pričom výstavba by mala trvať 18 mesiacov. V logistickom centre bude zamestnaných 410 ľudí.

Obec Rakovo sa nachádza 10 kilometrov južne od Martina, Lidl chce stavať v poradí štvrté logistické centrum pri ceste I/65. „Areál Logistického centra bude pozostávať zo skladovej haly, vrátnic, objektu pre vodičov kamiónov, vnútroareálových komunikácií, parkoviska pre osobné a nákladné automobily, vonkajších zariadení a objektov technického vybavenia, križovatky s napojením na verejnú infraštruktúru a prípojok,“ uviedol vo svojom zámere investor.

Celková plocha výstavby areálu predstavuje výmeru 191.981 metrov štvorcových, pričom v tejto výmere nie sú zarátané plochy pre rozšírenie verejných komunikácií pre napojenie na cestnú infraštruktúru a verejné chodníky, prípadne plochy výstavby napojenia infraštruktúry inžinierskych sietí. Logistická hala zaberie plochu približne 77-tisíc metrov štvorcových, zeleň tvorí pätinu riešeného územia. Investor počíta s vytvorením 450 parkovacích miest.

Zdroj: SITA

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.