Koronavírus spôsobí svetovej ekonomike trojfázový šok

Pandémia koronavírusu bude mať výrazné následky vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Okrem možného kolapsu zdravotníctva výrazne ovplyvní vývoj v obchode, vo financiách aj v spotrebe. Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že straty na exporte sa celosvetovo vyšplhajú až do výšky 317 mld. dolárov.

Trojfázový ekonomický otras

Dôsledky šírenia nákazy COVID-19 spôsobia trojfázový šok vo svetovej ekonomike: V prvom rade je to recesia v obchode s tovarmi a službami, ktorá podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes, klesne v roku 2020 o -3,7 %. Ďalším šokom je index akcií MSCI World, ktorý stratil za 90 dní až 30 % svojej hodnoty, čo je najostrejšia korekcia od krízy na trhu hypoték v rokoch 2008 – 09. Globálna menová politika tak signalizuje oveľa prísnejšie finančné podmienky. Do tretice, šok z pandémie povedie po celom svete k najzávažnejšej recesii storočia. V čase zverejnenia analýzy sú 3/4 globálneho HDP nejakým spôsobom obmedzené, čo vytvára sekundárne efekty na investičné správanie, keďže šok je exponenciálny a kolektívny.

„V našom základnom scenári sme modelovali trojmesačný šok s úplnou blokádou na jeden mesiac a následne s čiastočnou aktivitou. Zohľadnili sme aj zmierňujúce účinky politických opatrení. Pri odhadovaní rozsahu škôd, sme sa inšpirovali čínskymi údajmi za január až február, kde mesiac blokády spôsobil pokles spotrebiteľských výdavkov o 13 %, pokles investícií o 20 % a pokles exportu o 16 %,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Oživenie až v roku 2021

Základná línia vývoja bude nasledujúca: Vážna recesia v roku 2020 a zotavenie v tvare U v roku 2021. Odborníci Euler Hermes tvrdia, že svet zažije v prvom polroku 2020 prudkú recesiu. Odhad globálneho rastu HDP do roku 2020 by mohol byť na úrovni +0,8 %. Odborníci očakávajú rast HDP v USA +0,5 % a pokles HDP v eurozóne -1,8 %.

„Za predpokladu, že budú ochranné opatrenia úspešné, očakávame oživenie hospodárskej činnosti v druhej polovici roku 2020. Scenár oživenia v tvare U by znamenal + 1% v Európe a viac ako + 3% v USA (kvartálne porovnanie), s obnovením niektorých odvetví ako maloobchod či cestovný ruch,“ podotkol Peter Mucina.

Experti Euler Hermes však pripomínajú, že nemožno vylúčiť ani dlhotrvajúcu krízu (scenár tvaru L), ktorá by mohla trvať až 12-18 mesiacov za predpokladu, že hranice zostanú zatvorené a prevládať bude domáca karanténa. Rôzne vplyvy ochorenia COVID-19 spôsobia, že žiadne odvetvie nezostane nedotknuté. „Prvá fáza krízy už masívne zasiahla všetky čínske sektory, počnúc sektormi B2C, ale rýchlo sa rozširuje aj na sektory B2B. V ďalšej fáze nasledujú už všetky sektory globálneho trhu, ktoré majú prepojenie s Čínou ako kľúčovým trhom (dopytový šok) alebo kľúčovým dodávateľom (šok dodávateľského reťazca). Patria sem najmä doprava, automobilový priemysel, energetika, kovy, elektronika, počítače a nepotravinársky maloobchod,“ poznamenáva Peter Mucina.

Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že v eurozóne je ohrozených 13.000 malých a stredných podnikov s celkovým obratom viac ako 500 miliárd eur (4 % HDP eurozóny). Globálna platobná neschopnosť sa pravdepodobne v roku 2020 zvýši o + 14 %, ale štátnym intervencionizmom by sa dalo vyhnúť aspoň veľkým úpadkom.

Štrukturálne zmeny

Z dlhodobého hľadiska však experti Euler Hermes predpokladajú, že súčasná zdravotná, finančná a hospodárska kríza zanechá svet v strednodobom horizonte nezraneným, ako to bolo aj po globálnej finančnej kríze. Toto je 5 rád, ktoré pomôžu porozumieť štrukturálnym zmenám, ktoré by mali nastať po niekoľkých mesiacoch, „kedy mal svet pauzu“:

  • Po niekoľkých rokoch podfinancovania by sa mali vrátiť do centra pozornosti investície do zdravotníctva.
  • Čína sa môže ešte viac posilniť a jej vplyv sa po poskytnutí pomoci pre Európu a USA v súvislosti so zvládnutím pandémie zvýši.
  • Vzniknutá situácia je ďalšou silnou ranou globalizácie. Napríklad USA už ohlásilo svoj záujem znížiť svoju závislosť od generických liekov z Číny. Globálne sa preto očakáva dôraz na silnejšiu kontrolu tovarov prúdiacich cez hranice.
  • Môže sa zmeniť spôsob, akým bojujeme s inými exponenciálnymi a kolektívnymi šokmi, akými je napríklad klimatická kríza. Dôležitosť jednotlivých aktivít bude úmerná viac urgencii ako zdrojom.
  • Dôsledky krízy na akciových trhoch by mohli zmeniť spôsob investovania smerom k opatrnejším investičným stratégiám.

Foto: ZME Science