Koronakríza poukázala na nevyhnutnosť reforiem

Aktuálna koronakríza nemilosrdne odhalila, že ak Slovensko nechce stagnovať a zostať montážnou dielňou pre bohatšie krajiny, musí naštartovať zmeny. Na konferencii „Za horizont udalostí – Nová ekonomika prichádza“ to uviedol sociológ Michal Vašečka. Viliam Páleník zo Slovenskej akadémie vied uviedol, že za škodlivú považuje najmä závislosť od automobilového priemyslu. Namiesto podpory štvrtej automobilky sa mal štát podľa neho zamerať na perspektívne inovatívne firmy.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš vidí zásadný problém inde. „Slovensko nevyužilo dobré časy na reštrukturalizáciu svojej ekonomiky. Premrhali sme 15 rokov,“ konštatoval. Kritiku prílišnej orientácie na automobilový priemysel považuje síce za oprávnenú, nešlo však podľa neho o chybu. „Chybou bolo, že sa nedialo nič iné,” dodal. Aj preto je podľa Mikloša mimoriadne dôležité, aby zdroje, ktoré na Slovensko budú v budúcnosti prúdiť, smerovali do reforiem. Tie by mali zabezpečiť vytvorenie takých systémových podmienok, ktoré budú priaznivé pre celkovú modernizáciu. Predpokladom napredovania ekonomiky sú pritom podľa Mikloša stabilné makroekonomické prostredie, zdravé verejné financie, kvalitný verejný sektor a podpora vzdelania, vedy, výskumu a inovácií.

Vzdelanie považuje za kľúčové väčšina účastníkov konferencie. Ako upozornil M. Vašečka, stredoeurópsky región je označovaný za zásobáreň mozgov, ale veľmi veľa talentov v minulosti aj v súčasnosti v snahe dosiahnuť úspech odchádza. „Tu niekde je ukrytý problém. Dodnes nevieme tento potenciál využiť,“ myslí si sociológ.

Aktuálna kríza je podľa I. Mikloša špecifická veľkou mierou neistoty na strane ponuky a dopytu. Ako sa s ňou jednotlivé ekonomiky vyrovnajú, bude podľa hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu jasné až po tom, keď sa skončí vládna pomoc. Očakáva rozdiely, ktoré budú spôsobené predovšetkým akcieschopnosťou predstaviteľov krajín.

Do budúcnosti je podľa V. Páleníka dôležité stanoviť si priority, uvedomiť si výhody a nevýhody a nájsť si v rámci Európskej únie svoju „parketu“. „Aj malý hráč môže byť prospešný pre tím,“ podotkol. Za veľké výzvy označil klimatické zmeny a starnutie populácie. Medzi krajiny, ktoré by nás v určitých oblastiach mohli inšpirovať, zaradili diskutujúci napríklad Dánsko a Estónsko.

Zdroj: SITA, logistikadnes.sk

FOTO: Obrázok od Photo Mix z Pixabay