Kompostovateľné obaly sú novým trendom v ekologickom balení

Ochrana životného prostredia sa postupne stáva prioritou číslo jeden snáď vo všetkých oblastiach podnikania. A práve silnejúci tlak na udržateľnosť núti reagovať a prispôsobovať sa trendu aj v oblasti obalového priemyslu. Reakciou na záujem spoločností ísť udržateľnou cestou môže byť práve kompostovateľné balenie, ktoré sa stáva trendom v ekologickom balení.

„Obal je, a stále bude, neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Takmer všetok tovar, ktorý denne využívame sa predáva zabalený,“ hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA. „Výrobcovia a distribútori si ale uvedomujú zvyšujúci sa záujem o životné prostredie, to ilustruje aj zvýšený dopyt po ekologických alternatívach baliaceho materiálu,” dodáva.

Čo je kompostovateľné balenie?

O obale sa hovorí, že je kompostovateľný, pokiaľ môže byť za určitých podmienok ako je napr. teplota, kyslík alebo vlhkosť zničený v mikroorganizmoch alebo minerálnych zložkách. Charakteristiky kompostovateľných obalov sú definované európskou normou EN 13432. Musí teda spĺňať určité požiadavky, akými sú napríklad rozložiť sa z 90 % na zvyšky menšie ako 2 mm počas dvanástich týždňov. Produkt nesmie mať negatívny vplyv na kvalitu kompostu a nesmie prekročiť maximálny obsah ťažkých kovov (meď, zinok, ortuť, nikel atď.) a minerálnych solí (fosfor, dusík, horčík atď.). Kompostovateľné obaly sú vyrobené z materiálov z obnoviteľných zdrojov. Produkty na biologickej báze, ktoré sa všeobecne používajú pri ich výrobe, sú z rastlinných zdrojov ako je kukuričný škrob alebo cukrová trstina. Príkladom takého obalu sú fólie RAJAAIR vyrobené z 35% zemiakového škrobu, ktoré sa ponúkajú vo variante štandard, s malými alebo veľkými bublinami.

Aké sú ale výhody kompostovateľných obalov?

Kompostovateľné obaly ponúkajú mnoho výhod, ekologických aj sociálnych. „V dnešnej dobe je pre väčšinu spoločností ekologické myslenie samozrejmosťou. A tak už využívanie obalov napríklad z petrochemického plastu, ako to bolo v minulosti, nie je populárne. Použitím kompostovateľných obalov spoločnosť dosiahne presah, kedy v očiach spotrebiteľov citlivých na dopady životného prostredia produkt získa pridanú hodnotu a povýši spoločnosť na úroveň ekologicky zodpovednej značky, čo so sebou prináša pozornosť stále viac spotrebiteľov.” hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA. Podľa štúdie Ipsos vníma 72 % spotrebiteľov zodpovednosť a udržateľnosť firiem ako pridanú hodnotu ich produktov či služieb a 44 % ju považuje za dôležitý aspekt pri nákupe. A preto voľba ekologických obalov

je pre spoločnosť silnou devízou, najmä kvôli rastúcim ekologickým požiadavkám nových generácií spotrebiteľov.

Environmentálne a finančné výhody

Voľba používania ekologicky zodpovedných obalov je krok ako prispieť k ochrane životného prostredia. Zaistením likvidácie obalov prostredníctvom kompostu sa znižuje uhlíková stopa, objem vyhodeného odpadu a prispievajú k zníženiu znečistenia vody, pôdy a ovzdušia.

„Kompostovateľné obaly sú vo väčšine prípadov drahšie ako neekologické obaly. Napriek tomu je pozitívna návratnosť investícií skutočná. Zaviazať sa k životnému prostrediu tým, že sa spoločnosť rozhodne pre ekologické obaly, môže ovplyvniť predaj. Pre zákazníkov, pre ktorých je ekológia zásadná, sa stáva produkt v kompostovateľnom balení atraktívny. Vďaka inovatívnemu baleniu sa potom značka odlišuje od ostatných. Vzhľadom na to, že obaly sú teraz dôležitým faktorom pri nákupe, je potom voľba ekologickej cesty odmenená lojalitou a akvizíciou nových zákazníkov.” hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA. Podobne, nie je prekážkou ani cena obalov, pretože podľa štúdie Ipsos 65 % opýtaných uviedlo, že sú zákazníci ochotní zaplatiť viac, pokiaľ budú potraviny balené do kompostovateľných obalov.

Typy materiálov vhodné pre kompostovateľné obaly

Materiály používané pri navrhovaní kompostovateľných obalov pochádzajú prevažne z rastlinných materiálov. Patria medzi ne:

Kukuričný škrob: obnoviteľný, biologicky odbúrateľný a kompostovateľný kukuričný škrob má všetky požadované vlastnosti na to, aby bol na vrchole rebríčka. Tento materiál sa často používa na balenie potravín, ale aj pri výrobe kompostovateľných vriec na odpad.

Zemiakový škrob: zemiakový škrob zmiešaný s vodou umožňuje získať neznečisťujúci, biologicky odbúrateľný a kompostovateľný plast z bio zdrojov.

Cukrová trstina: vláknitý zvyšok z cukrovej trstiny používaný na výrobu kompostovateľných obalov je známy ako „bagasa“. Získava sa po extrakcii šťavy.

Bambusová vláknina: používa sa najmä pri výrobe tácok na jedlo, bambusová vláknina je tiež kompostovateľným materiálom, ktorý je možné použiť ako hnojivo.

Tráva: suché vlákna z trávy sa rozomelú a primiešavajú sa do kaše zo zberového papiera. Papier z trávy je možné použiť v rôznych oblastiach – obaly na potraviny, kozmetiku, cukrovinky aj elektroniku.