J. Lalande, FM Logistic: Logistické služby budú čoraz viac ekologicky udržateľné

Spoločnosť FM Logistic pôsobí na Slovensku už od roku 1999 a za ten čas sa jej pobočka v Seredi vypracovala na jedno z najväčších co-packingových centier v Európe. K súčasnej situácii, ale k o trendom v logistike a plánom spoločnosti sa v exkluzívnom rozhovore vyjadril Julien Lalande, riaditeľ FM Logistic na Slovensku.

Ako pre vás dopadol rok 2021 a aký očakávate rok 2022 z ekonomického hľadiska?        

Z obchodného hľadiska bol rok 2021 skôr pokojný, s menším množstvom príležitostí v dôsledku neistoty na trhu. Naši zákazníci zápasili s výrobnými kapacitami vo svojich segmentoch, čo malo veľký vplyv aj na našu činnosť, keďže úroveň skladovania bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom veľmi nízka. Na druhej strane sme práve vtedy mali príležitosť venovať sa rozvoju našich zamestnancov, zamerať sa na zdokonaľovanie našich procesov a pokračovať v digitalizácii našej spoločnosti. V roku 2022 sme pripravení čeliť výzvam a rásť, avšak teraz nedokážem predpovedať, aká bude naša situácia koncom roka. Vnímame zvyšujúci sa dopyt po skladovacích a logistických službách, čo súvisí jednak so zmenou spôsobov spotrebiteľského správania v spoločnosti (e-commerce), ale aj s priaznivejšou situáciou súvisiacou s menšími alebo žiadnymi COVID -19 obmedzeniami, čo všeobecne podporuje rast spotreby. Na druhej strane, hospodárska situácia v súvislosti s vysokou infláciou, neprehľadnosťou cien energií a celková neistota na medzinárodnom trhu (vojna na Ukrajine) môže v priebehu niekoľkých týždňov tento pozitívny trend zmeniť na negatívny.

Počas koronakrízy sa darilo najmä e-commerce a kuriérskym službám. Ako na tom boli logistické služby?

Zaujímavé v tomto zložitom období bolo, že zmena spotrebných návykov a rast záujmu o služby e-commerce mali aj na logistické služby celkovo veľmi pozitívny vplyv. Boli sme svedkami veľkých zmien v dodávateľskom reťazci, keďže hráči v oblasti e-commerce investovali viac do rozvoja centier plnenia a centrálnych uzlov ako do posilňovania svojej lokálnej siete a tradičných predajných miest. To je jeden z dôvodov, prečo každý z nás mohol byť svedkom obrovského dopytu po výstavbe nových skladov s veľkými plochami a celkového nárastu budov. Dobrým príkladom je okolie v blízkosti diaľnic D1 alebo D2. Je to pôsobivé.

Zmenila koronakríza správanie zákazníkov? Ako?         

V mojom konkrétnom segmente rýchloobrátkového spotrebného tovaru sme nezaznamenali výraznú zmenu správania. Ale celková situácia na trhu s kapacitnými problémami zmenila dodávateľský reťazec – z časového hľadiska skladujeme tovar kratšie a rýchlejšie ho presúvame. Dokonca sa stáva, že keď sa tovar vyloží v našich skladoch, okamžite sa objedná na expedíciu. Pojem bezpečnostných zásob potom stráca svoj význam. A a to je jeden z dôvodov, prečo ste mohli byť svedkami prázdnych regálov vo vašich obľúbených obchodoch.

Koľko máte na Slovensku prevádzok a zamestnancov? Plánujete ďalší rast?      

Na Slovensku máme 2 prevádzkové miesta – menší cross-dock vo východnej časti krajiny a našu hlavnú skladovaciu multi-zákaznícku platformu v Seredi, ktorá je centrálnym uzlom pre viaceré krajiny (najmä v strednej Európe, ale aj v iných častiach sveta). Môžeme sa spoľahnúť na podporu viac ako 600 spolupracovníkov a v čase hlavnej sezóny sa ich počet zvyšuje dokonca až 800. Plánujeme rozšíriť našu sieť na Slovensku, pretože v tom vidíme potenciál, avšak musíme byť realisti a pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia pozorne sledovať aktuálnu geopolitickú situáciu.

Ako dokážete bojovať s fluktuáciou zamestnancov? Blízko vás je napr. Amazon.

Situácia v regióne je naozaj zložitá, najmä v oblasti nášho pôsobenia a nemáme k dispozícii veľa riešení. Ako rád hovorím, v prvom rade sa musíme postarať o našich súčasných zamestnancov, vytvoriť im vhodné pracovné podmienky a také prostredie, aby bola spoločnosť FM LOGISTIC v Seredi pre nich príjemným miestom na prácu. Veľa investujeme do uľahčenia a spríjemnenia každodennej práce, navrhujeme rôzne aktivity a venujeme sa aj internej propagácii.

Na aký segment priemyslu sa prednostne zameriavate?

Zameriavame sa najmä na rýchloobrátkový spotrebný tovar – výrobky, ktoré každý z nás používa v každodennom živote. V súčasnosti sa v našej spoločnosti venujeme kozmetickým, potravinárskym a zdravotníckym výrobkom, obalom, ako aj automobilovým komponentom.

Významnou súčasťou vášho podnikania je co-packing a co-manifacturing. O čo vlastne ide? Akú časť vašich tržieb generuje?   

Slová ako Co-packing a Co-manufacturing nie sú zrejme známe každému, čo úplne chápem. Ak by som mal tieto činnosti opísať čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, tak ide o posledný krok tesne pred finálnym odovzdaním tovaru zákazníkovi. Výrobky prijímame priamo zo závodov, v celku a na základe požiadaviek zákazníkov a marketingu im dávame finálnu podobu. Pridávame správne popisné nálepky na výrobky v súlade s požiadavkami cieľových krajín, vytvárame balíky alebo rôzne výrobky, pripravujeme stojanové expozície alebo v niektorých prípadoch aj tvoríme samotný finálny výrobok z voľného tovaru (vrátane ich špecifických obalov). Posledným krokom je tzv.co -manufacturing proces, ktorý môžeme opísať ako priemyselný, skoro až výrobný krok. Sami kombinujeme rôzne samostatné položky/výrobky a obaly a vytvárame tak konečný výrobok, ktorý nájdete u predajcov v regáloch.

Pre akých zákazníkov je co-packing vhodný?      

Co-packing je veľmi náročná činnosť berúc do úvahy rôznorodé požiadavky konečného zákazníka vo vybranej distribučnej krajine. To je hlavný dôvod prečo co-packing nevykonávajú priamo výrobcovia. Tí potrebujú mať vo svojej výrobe stabilitu, aby mohli vo veľkom vyrábať, zároveň čo najefektívnejšie a s nižšími nákladmi. Až potom nasledujú marketingové stratégie jednotlivých cieľových krajín. Ako si asi vieme predstaviť, marketingové metódy predaja sa v jednotlivých krajinách líšia. Co-packing umožňuje nášmu zákazníkovi aplikovať túto odlišnosť priamo na jeho výrobok v čo najneskoršom štádiu a najbližšie k zákazníkovi. Naše služby sú vhodné pre zákazníkov, ktorí predávajú veľký počet rôznorodých výrobkov, obchodujú s väčšími objemami a tovar rýchlo rotujú v závislosti od ich sezónnej stratégie.

Aké máte veľké sklady a akú techniku v nich využívate?         

Ak máme na mysli náš klaster v strednej Európe (pozostávajúci z krajín Poľsko, Česká republika a Slovensko), prevádzkujeme viac ako 17 platforiem s celkovou plochou približne 750 000 m². Na Slovensku momentálne spravujeme 1 sklad v Seredi s rozlohou 55 000 m² a viac ako 88 000 paletovými pozíciami. Našou technickou výhodou je dokonalý dizajn konštrukčného riešenia, ktoré vyvinula naša spoločnosť a ktoré nám umožňuje veľmi efektívne využívať priestor.

FM predstavil tzv. Ergoskel. Využíva sa aj na Slovensku?         

Ergoskel je inovatívne riešenie, ktoré bolo uvedené na trh vo Francúzsku a ktoré plánujeme tento rok otestovať a prípadne implementovať aj na Slovensku. Našou hlavnou ambíciou je zlepšiť pracovné podmienky našich zamestnancov a preto ideme touto cestou. Jednou z výhod našej spoločnosti je, že sme pripravení skúšať nové veci. Skúšame toho veľa, pretože sa chceme posúvať vpred. Preto testujeme a zavádzame množstvo rôznych riešení, ktoré zlepšujú pracovné podmienky a bezpečnosť našich zamestnancov, ako napríklad naše virtuálne školenie s názvom Risk Hunter. Cieľom tohto školenia, ktoré sa zaoberá 47 nebezpečnými situáciami, je naučiť zamestnancov ako rozpoznať potenciálne riziká spojené s prácou v sklade a tým podporiť bezpečnosť práce. Nástroj umožňuje identifikovať anomálie vo virtuálnom svete, aby ich bolo možné lepšie rozpoznať v prirodzených pracovných podmienkach a aby bolo možné o nich diskutovať s kolegami.

Veľa sa hovorí o automatizácii a robotizácii. Aký je váš názor na ich nasadenie v logistike?  

Od roku 2017 sa na Slovensku stretávame s veľkými problémami v rámci náboru zamestnancov na skladové pozície, čo sa samozrejme netýka len logistických služieb. To je jeden z dôvodov, prečo sa mnohé spoločnosti rozhodli pristúpiť k automatizácii a využívať čoraz viac kolaboratívnych robotov. Je to jeden zo spôsobov ako znížiť riziká a získať väčšiu flexibilitu. Univerzálne roboty sú veľmi užitočné v našej co-packing oblasti, pretože sú nielen veľmi efektívne, ale dokážu zároveň bezpečne spolupracovať s ľuďmi. Zároveň musíme pracovať aj na zatraktívnení logistiky. Jedným z riešení je prejsť digitalizáciou, automatizáciou našich procesov a robotizáciou. Potom môžeme viac prispieť k tomu, aby sme pomohli našim zamestnancom rozvíjať sa a posunúť sa na technickejšie a digitálnejšie pozície, ktoré viac zodpovedajú očakávaniam mladej generácie.

Plánujete v tejto oblasti nejaké investície? 

V posledných rokoch sme veľa investovali do automatizácie a robotizácie našich co-packing procesov, nakúpili sme niekoľko strojov a ďalšie potrebné zariadenia, a to sme boli iba na začiatku našej cesty. Teraz sme presvedčení, že sa chceme posunúť ďalej a chceme pokračovať v našej transformácii. V najbližších 2 rokoch plánujeme ešte viac investovať najmä do našich co-manufacturing alebo výrobných činností, ale aj do nášho skladu.

Ako je to s používaním nákladných áut na alternatívne typy pohonov? Uvažujete o ich nasadení?

Spoločnosť FM LOGISTIC zaviedla politiku environmentálnej bezpečnosti a udržateľnosti. V súlade s naším programom sme už zaviedli a uviedli do prevádzky plne elektrické a hybridné doručovacie vozidlá určené najmä na tzv. last mile delivery, teda finálne doručovanie priamo zákazníkovi.Za zmienku stojí aj naša vodíková stanica, ktorá už funguje v Španielsku a ktorá vyrába ekologický vodík schopný poháňať 18 vysokozdvižných vozíkov. Druhú stanicu plánujeme spustiť vo Francúzsku a budeme analyzovať možnosti jej zavedenia aj v strednej Európe. Náš zelený vodík nám umožní realizovať prvé testy a prípadne zaviesť toto zelené palivo ako pohon vodíkových nákladných vozidiel.

Časť zákazníkov preferuje tzv. zelenú logistiku. Ako sa tomuto trendu prispôsobujete?         

Keďže na Slovensku ponúkame najmä skladovacie a prebaľovacie služby, náš vplyv na životné prostredie silne súvisí s energiami a odpadom všetkého druhu. Pri ponuke našich služieb radi zdôrazňujeme všetky naše snahy vynaložené v tejto oblasti a náš príspevok k spoločnému ekologickému úsiliu. Pokiaľ ide o nakladanie s odpadom a jeho triedenie, zvyšovaním povedomia našich zamestnancov a celkovým zlepšovaním našich logistických procesov sa nám podarilo znížiť našu stopu komunálneho odpadu o 75 % a v tomto roku plánujeme toto tempo ešte zvýšiť. Z hľadiska energie pozorne sledujeme našu spotrebu na jednotlivé činnosti, aby sme využívali len to, čo je nevyhnutné. V tomto roku pracujeme na využívaní obnoviteľných zdrojov energie a skúmame možnosti lepšej izolácie našej strechy a implementácie fotovoltaických riešení. Je dôležité spomenúť, že náš sklad na Slovensku bol prvým skladom FM Logistic v strednej Európe, ktorý v roku 2019 podpísal zmluvu so Slovenskými elektrárňami o dodávkach zelenej elektriny. Znamená to, že sklad v Seredi využíva energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Ako sa zmenia logistické služby? Nastane podľa vás nejaká zmena?     

Logistické služby budú mať tendenciu byť čoraz viac ekologicky udržateľné. Začne to budovaním novej generácie inteligentných skladov, ktoré budú minimalizovať spotrebu energie a nakoniec si budú vyrábať vlastnú elektrickú energiu. Spolu s týmito novými skladmi sa bude čoraz viac rozvíjať e-commerce segment a prehodnotí sa možno aj distribučná sieť s cieľom znížiť časť dodávok priamo ku dverám. Pozornosť sa zameria na riešenie balíkových schránok. To všetko by malo v konečnom dôsledku prispieť k zníženiu našej uhlíkovej stopy. V minulom roku predstavila spoločnosť FM Logistic novú stratégiu so sloganom „Supply Change“ (dodávateľská zmena), čo znamená, že by sme chceli byť uznávaní ako líder v oblasti udržateľného omnichannel (multikanálového) dodávateľského reťazca. Navrhujeme a prevádzkujeme zodpovedné modely dodávateľského reťazca podporujúce zmeny v spotrebiteľských návykoch a v našej spoločnosti. A cieľom je umožniť zodpovednú spotrebu pre všetkých.

Aké trendy očakávate v najbližšej budúcnosti?   

Od roku 2020 sme svedkami udalostí, ktoré nás prinútili spochybniť globalizáciu a modely dodávateľských reťazcov. Začalo to pandémiou COVID-19, ktorá ovplyvnila výrobné kapacity a narušila rovnováhu logistických tokov. Náhle sa zmenili naše paradigmy a priemysel začal presúvať výrobu bližšie k spotrebiteľom. Účinky pandémie sú dodnes viditeľné a okrem toho konflikt na Ukrajine začal posúvať naše predchádzajúce problémy na úplne novú úroveň, stále s ohľadom na globálnosť. Takže aj keď si myslím, že globalizácia je a stále bude pravidlom, očakávam, že čoraz viac činností, ktoré sa teraz realizujú v Ázii, sa čiastočne presunú do Európy. To je dôvod, prečo možno čoskoro uvidíme, že sa v našom regióne postaví viac závodov, viac centier, viac skladov a poskytovatelia logistických služieb budú musieť zvládnuť skôr logistiku na krátke vzdialenosti s vyšším distribučným tempom.

Jozef Brezovský