Investičná skupina Arete otvára tretí realitný fond

Investičná a realitná skupina Arete, ktorej významná časť aktív je na Slovensku, oznámila otvorenie svojho tretieho fondu kvalifikovaných investorov. Rovnako, ako predchádzajúce dva, sídli v Českej republike a chce na ne nadviazať aj svojou výkonnosťou.

Prvý fond bol pred troma rokmi uzatvorený a investori vyplatení s celkovým hrubým zhodnotením 120 %. Druhý fond naplnil stratégiu so súčasným celkovým hrubým zhodnotením viac ako 90 %. Nový fond Arete bude nielen investovať do dokončených priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, ale i sám stavať nové logistické a výrobné budovy. Cieľová hodnota jeho portfólia by sa mala v priebehu predpokladaného šesťročného investičného cyklu blížiť 500 miliónom eur.

Výrazné zhodnotenie investícií

Skupina Arete v súčasnosti vlastní na Slovensku dva rozsiahle priemyselné areály. Jeden sa nachádza v tesnej blízkosti automobilky Kia pri Žiline a je kompletne prenajatý dodávateľovi automobilových dielov Grupo Antolin. Druhým je priemyselný a logistický areál Arete Park Nové Mesto v susedstve Nového Mesta nad Váhom. Jeho súčasťou sú aj pozemky určené na stavebný rozvoj. K hlavným nájomcom tu patria C&A, Raben Logistics či Factcool.

„Počas šiestich rokov fungovania skupiny Arete sme vo veľmi krátkej dobe výrazne zhodnotili investované prostriedky prvého fondu, ktorý sa nám podarilo formálne uzatvoriť, čo je na českom i slovenskom trhu výnimočné. Následne sme všetku našu energiu venovali druhému fondu zameranému na priemyselné nehnuteľnosti, ktorý priebežne dosahuje nadštandardné výsledky. Veríme, že náš tretí fond na tieto úspechy nadviaže a že oň bude veľký záujem i medzi slovenskými investormi,“ uviedol Lubor Svoboda, jeden z dvoch spoluzakladateľov skupiny Arete.

„Napriek spomaleniu rastu priemyslu a krátkodobej volatilite akciových trhov nahráva celková ekonomická situácia v strednej Európe ďalšiemu rozvoju logistiky a výroby. Kombináciou agresívnejšej investičnej stratégie do už existujúcich priemyselných nehnuteľností a výstavby nových areálov chceme i v ďalšom fonde nadviazať na našu historickú výkonnosť. Investície do fondov zameraných výhradne na priemyselné nehnuteľnosti považuje stále väčšia časť investorov za omnoho profitabilnejšiu alternatívu k nezabezpečeným korporátnym dlhopisom. Preto záujem o tento typ investícií výrazne rastie. Atraktivitu týchto aktív na území Česka a Slovenska podporuje i niekoľkonásobne vyšší záujem zo strany globálnych hráčov a investičných skupín,“ doplnil Robert Ides, druhý spoluzakladateľ skupiny Arete.

Šesťročný horizont

Tretí fond skupiny Arete je zameraný na priemyselné nehnuteľnosti so stabilnými výnosmi v kombinácii s výstavbou logistických a výrobné nehnuteľnosti triedy A umiestnených v strednej a východnej Európe. Predpokladaný investičný horizont je šesť rokov. Cieľová hodnota portfólia by sa mala blížiť k sume 12 miliárd Kč (viac ako 470 miliónov eur) a zahŕňať viac ako 600-tisíc m2 prenajímateľných plôch a vyše 300-tisíc m2 stavebných pozemkov na ďalšiu výstavbu.

Formálne bol nový fond založený vlani, vstup nových investorov ale začína až teraz. Investičný cyklus prvého fondu Arete bol zavŕšený koncom roku 2016 odpredajom celého rezidenčného portfólia skladajúceho sa z niekoľko sto bytových jednotiek zahraničnému finančnému investorovi. Proces ekonomického a právneho uzatvorenia fondu bol dokončený začiatkom roku 2017. Išlo o jeden z prvých úspešne uzatvorených fondov na území Českej republiky. Fond v priebehu dvoch rokov trvajúcej aktívnej správy dosiahol hrubé zhodnotenie 120 %.

V roku 2016 vznikol druhý fond Arete, ktorý postupne vytváral homogénne portfólio priemyselných nehnuteľností. Cieli na priebežné zhodnocovanie vložených prostriedkov investorov vo výške nad 11 % ročne, pričom aktuálna výnosnosť tieto avizované hodnoty ďaleko prevyšuje. Podľa posledných, zatiaľ neauditovaných výsledkov za rok 2019, dosahuje celkové hrubé zhodnotenie vyše 90 %. Vstup investorov do tohto fondu bol uzatvorený v roku 2018.

Foto: Arete Invest