Inteligentné vychystávacie okuliare pre logistiku skladu

Spoločnosť DB Schenker úspešne zaviedla inteligentné okuliare programu Picavi do operácií vyberania objednávok s cieľom implementovať riešenie inteligentného zberu údajov ako štandardný postup na viacerých miestach. Počas skúšobného obdobia bola aplikácia inteligentného zberu dôkladne preskúmaná v Brémach a Rodgau v Nemecku, pričom tím v Rodgau kombinoval riešenie s inteligentnou skenovacou rukavicou ProGlove.

Program Picavi používa Google Glasses na premietanie požadovaných informácií do zorného poľa používateľa. To znamená, že pracovníci skladu majú k dispozícii obe ruky na prácu pri zbere tovaru namiesto toho, aby držali ručný skener a papierové dokumenty. Inovatívne riešenie handsfree maximalizuje produktivitu a zároveň minimalizuje chybovosť.

ProGlove je inteligentná skenovacia rukavica, ktorá sa aktivuje stlačením gombíka na rukavici, čo umožňuje zamestnancom používať obidve ruky na výber a ďalšie zvýšenie produktivity. ProGlove sa už používa v sklade DB Schenker v Echingu neďaleko Mníchova. Pobočka DB Schenker v Brémach dodáva logistické riešenia pre automobilový priemysel. Používanie okuliarov Picavi viedlo k merateľnému a priamemu zvýšeniu účinnosti v porovnaní s predtým ručnými skenermi. Zamestnanci ocenili ich ergonomické výhody a jednoduché použitie.

Druhá implementácia sa uskutočnila v Rodgau pri Frankfurte, kde sa na ďalšie zvýšenie efektívnosti používajú okuliare Picavi v kombinácii s ProGlove. Inteligentné riešenie na výber položiek z regálov pozostáva z dvoch komponentov: okuliarov a návleku na prst alebo skenovacej rukavice. Po vybratí objednanej položky, ktorú zaznamenaná snímač z prsta alebo rukavíc, sa na šošovkách okuliarov zobrazí ďalšia objednávka. Používateľ sa musí len pozerať mierne nahor, čo znamená, že jeho bežné zorné pole nie je ohrozené. Systém sa ovláda pomocou tlačidiel na batérii, ktorá váži iba 200 gramov a je pripevnená na opasok zamestnanca.

Spolupráca s programom Picavi je najnovším projektom v oblasti digitalizácie a inovácií, pretože spoločnosť DB Schenker vytvára sklady budúcnosti. Medzi nedávne príklady patrí školenie o virtuálnej realite pre vodičov vysokozdvižných vozíkov a implementácia exoskeletónov s cieľom odľahčiť zamestnancov pracujúcich s veľkými tovarovými nákladmi v sklade.

Foto: DB Schenker