Inštitút INESS navrhuje tretiu vlnu privatizácie

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstupu súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenia formou delimitácie na obce a regióny. Týkať by sa mali Slovenskej pošty, Železničnej spoločnosť Slovensko, ako aj firmy Cargo Slovakia, bratislavského letiska, SPP, podnikov distribujúcich elektrinu, štátnych teplární, Všeobecnej zdravotnej poisťovne i štátnych nemocníc, Kúpeľov Sliač, Slovenskej plavby a prístavov a Verejných prístavov, štátnych lesov aj národnej lotériovej spoločnosť Tipos.

Pri subjektoch, ktoré zostanú v štátnych rukách, navrhuje inštitút výkon vlastníckych práv na základe odporúčaní OECD požadujúcich najmä striktnú autonómiu týchto podnikov, podriadenie sa trhovým pravidlám a zákonom, nezávislé vedenie a jasnú štruktúru merateľných verejných cieľov a pravidiel. Zároveň varuje pred vznikom nových štátnych firiem či rozširovaním existujúcich.

INESS argumentuje, že hoci dve historické vlny privatizácie na Slovensku nesú so sebou stigmu káuz a podvodov, s odstupom času je ekonomika krajiny vďaka nim na tom lepšie ako bez nich. „Najmä druhá vlna privatizácie otvorila cestu pre skutočnú transformáciu Slovenska na modernú globalizovanú ekonomiku. Keby sme vychádzali z odhadov stratenej efektívnosti Medzinárodného menového fondu, vyšší podiel štátnych podnikov by v období 2006-2020 znamenal nižšie HDP Slovenska zhruba o 68 miliárd eur,“ tvrdí inštitút.

Výkonnosť štátnych podnikov vo svete je pritom zväčša nižšia ako výkonnosť súkromných spoločností. Dôvodom je byrokraticky a nie ziskovo riadený manažment, využívanie štátnych firiem na ovplyvňovanie verejnej mienky, ale aj chýbajúci prístup na globálne trhy. Štátne podniky zároveň podľa INESS často narúšajú konkurenciu a ich prítomnosť znižuje výkonnosť celého odvetvia.

Zdroj: SITA

FOTO: Obrázok od fancycrave1 z Pixabay