InoBat Auto zakladá divíziu zameranú na recykláciu batérií

Spoločnosť InoBat Auto bude nielen vyvíjať a vyrábať lítiové batérie, ale v rámci novej divízie InoBat Recycling ich bude aj opätovne recyklovať. Na Slovensku tak vznikne nové recyklačné centrum na batérie do elektromobilov.

Vďaka recyklácii sa pritom zlepší životnosť batérií do elektromobilov, umožní sa ich opätovné využívanie, zvýši sa množstvo recyklovaných cenných materiálov, zredukuje sa uhlíková stopa a zároveň sa odstráni neekologické zneškodňovanie batérií.

Recyklácia sa bude realizovať v dvoch fázach. Už tento rok začne spoločnosť s budovaním linky na fyzickú šrotáciu batérií, ktoré bude po ukončení ich životnosti sťahovať z trhu a opätovne recyklovať. V druhej fáze, ktorá bude prebiehať v najbližších rokoch, sa bude realizovať aj hydrometalurgická linka. Výsledkom bude 95-perc. miera spätného získavania kovov, zníženie výrobných nákladov o 35 perc. a zníženie produkcie CO2 o 20 perc.

„Darmo by sme jazdili na ekologických vozidlách, ak sú ich batérie vyrábané neekologicky. Konečne budú zavedené kvóty na obsah recyklovaných materiálov v batériách, výrobcovia budú musieť zabezpečiť ich zber na konci životnosti aj následnú recykláciu. Postupne tak vymeníme nedobíjateľné batérie za dobíjateľné a pri ich výrobe znížime uhlíkovú stopu,“ uviedla CEO divízie InoBat Recycling Marta Tomišová.

Zdroj: SITA