Infraštruktúra diaľnic potrebuje modernizáciu

Stav infraštruktúry diaľnic a tunelov na Slovensku zaostáva za plánmi a očakávaniami verejnosti. Svoj podiel na tom má aj reliéf krajiny s množstvom hornatých častí a vodných tokov, ktoré sú pre zhotoviteľov infraštruktúry veľkou výzvou. Rozšírenie dopravných komunikácií by bolo potrebné najmä v okolí väčších mestských aglomerácií, kde často dochádza k nepopulárnym kolónam. Chýbajúca infraštruktúra bráni hospodárskemu rozvoju jednotlivých území.

Významnú úlohu v riešení plynulosti a bezpečnosti dopravy zohrávajú podporné technické systémy a infraštruktúra rýchlostných ciest, diaľnic a tunelov. „Táto podporná infraštruktúra zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o uzávierke, prípadne iných udalostiach na ceste, aby mohli napríklad zvoliť náhradnú trasu. Cieľom je optimalizácia dopravy a bezpečnosť všetkých jej účastníkov,“ vysvetľuje Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Tunel je ako malá továreň

Rozsah a komplikovanosť technickej infraštruktúry tunela možno prirovnať k malej fabrike. Tunel je uzavretý betónový priestor, ktorý limituje možnosť rôznych akcií, napr. vybočenie, odstavenie a pod. V prípade nehody dochádza okamžite k prerušeniu dopravy a požiar, aj keď len menšieho rozsahu, môže mať v tuneli iné následky ako rovnaký požiar na otvorenej komunikácii. Tunel musí byť preto vybavený technológiami, ktoré sú schopné zvládnuť všetky neštandardné situácie.

Novo budované diaľnice a tunely sú už vybavené napájacou a komunikačnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje inštaláciu kamerových a informačných systémov, meteostaníc, počítadiel hustoty premávky či premenného dopravného značenia. V tuneli sa na riešenie neštandardných situácií nasadzujú priemyselné riadiace systémy, ktoré riadia vetranie, osvetlenie, dopravné značenie, tunelový rozhlas, požiarne systémy a systémy včasnej informovanosti vodičov nachádzajúcich sa ešte pred tunelom.

V tuneli sa na riešenie neštandardných situácií nasadzujú priemyselné riadiace systémy

 Rozhodujú včasné informácie

Z pohľadu účastníka dopravy je mimoriadne dôležité aj dopravné značenie. „Doprava sa zahusťuje a čoraz väčší význam naberá včasná informovanosť vodičov o neštandardných situáciách, či už ide o dopravnú nehodu, údržbu, prácu na diaľnici, kolónu a pod. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré nielenže informuje o danej situácii, ale dokáže ponúknuť aj jej riešenie,“ konštatuje I. Jamnický.

Nejde o príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. „Dnes už dokážeme zobraziť informáciu o tom, že na ceste je nehoda alebo prekážka a vypočítať, koľko bude trvať cesta do cieľa po náhradnej trase.“

Včasná informovať je dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení. Technológia premenného dopravného značenia zaznamenala v posledných rokoch mimoriadny posun. V minulosti sa používali klasické halogénové žiarovky, ktorých svetlo bolo cez optické vlákna privedené na vopred predvŕtané otvory do čelného panela dopravnej značky. Takéto riešenie neumožňovalo zobraziť väčší počet symbolov na jednej značke a bolo energeticky náročné. Halogénové žiarovky neskôr vystriedali úspornejšie LED diódy. Boli však opäť umiestnené do vopred pripravených otvorov znázorňujúcich jednotlivé symboly, ktorých už bolo v rámci jednej značky viac.

„Súčasný trend smeruje k osadeniu LED matice, kde možno zobrazovať ľubovoľnú textovú či grafickú správu alebo jednoduchú animáciu dokonca s farebným rozlíšením. Tieto tabule sa vyznačujú vynikajúcou svetelnosťou, extrémne nízkou spotrebou a dlhou životnosťou,“ upozorňuje I. Jamnický. Uvedené riešenie je výhodné tam, kde chýba alebo kde je minimálna podporná napájacia a komunikačná infraštruktúra. Napájanie možno v tomto prípade zabezpečiť cez fotovoltické panely a komunikáciu cez štandardnú bezdrôtovú sieť GSM. Podľa I. Jamnického by takéto riešenia pomohli motoristom nielen na diaľniciach, ale aj na rýchlostných cestách či cestách nižších tried.

Diaľnicu D1 čaká modernizácia

Výsledky práce spojenej s návrhom a realizáciou infraštruktúry diaľnic a tunelov sa týkajú miliónov používateľov. Ani prípade key by boli na Slovensku dokončené všetky diaľničné úseky a tunely, by sa Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a dodávatelia nedostatku práce obávať nemuseli. „Neustále totiž prebieha a bude prebiehať modernizácia realizovaných úsekov, ktorú zabezpečia odborníci. Rast počtu nových, čoraz inteligentnejších áut prinesie ďalšie výzvy pre infraštruktúru,“podotýka I. Jamnický.

Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dodávateľom PPA Inžiniering v najbližších mesiacoch zmodernizuje a doplní informačný systém na diaľnici D1. NDS uviedla, že v celom úseku modernizácie diaľnice D1 od križovatky Trnava po križovatku Horná Streda bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu a nové premenné dopravné značenie. Súčasťou zákazky je aj modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, počítače hustoty dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a údržby diaľnice Trnava.

(as)