Infosys a GEFCO – partneri v digitálnej transformácii

Infosys, líder v oblasti digitálnych služieb novej generácie, uzavrel partnerstvo so spoločnosťou GEFCO, svetovým lídrom v riešení multimodálnych dodávateľských reťazcov a európskou jednotkou v oblasti automobilovej logistiky. Cieľom je podpora digitálnej transformácie logistickej skupiny v budúcich piatich rokoch.

Infosys, kľúčový obchodný a technologický partner, bude pomáhať skupine GEFCO s transformáciou služieb pre správu firemných aplikácií novej generácie. Cieľom je doviesť spoločnosť GEFCO na úroveň Digital Native, keď prirodzené využívanie digitálnych technológií umožní extrahovať i analyzovať informácie z akejkoľvek časti dodávateľského reťazca v reálnom čase, generovať ďalšie konkurenčné výhody a neustále zvyšovať pridanú hodnotu služieb pre zákazníkov.

„Sme radi, že na digitálnu transformačnú cestu sa vydávame práve so spoločnosťou Infosys. Digitálne inovácie v odvetví dodávateľského reťazca sú kľúčové. Naše partnerstvo posilní odbornosť skupiny GEFCO a prinesie ďalšiu pridanú hodnotu našim zákazníkom,“ povedal Jean-Luc Galzi, CIO spoločnosti GEFCO.

Karmesh Vaswani, EVP and Global Head for Retail CPG & Logistics, Infosys, doplnil: „Veľmi si ceníme dôveru spoločnosti GEFCO. Máme spoločnú víziu Art of Possible, pričom uplatníme náš prístup Live Enterprise, aby sme pomohli posunúť súčasné hranice a posilniť vedúce postavenie GEFCO na trhu.“