Index podnikateľského prostredia opäť klesol

Podnikatelia sú stále nespokojní so stavom podnikateľského prostredia na Slovensku. Ich negatívny pohľad sa nezmenil ani v druhom polroku vlaňajška. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) informuje, že Index podnikateľského prostredia dosiahol v tomto období 41,56 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu polroku o 1,13 bodu menej.

V roku 2001 sa Index začínal na 100 bodoch. „Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti,“ konštatuje aliancia.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia patrí medzi hlavné priority nového vedenia Ministerstvo hospodárstva SR. „Rezort hospodárstva považuje v nasledujúcom období za dôležité predovšetkým naštartovanie ekonomiky. Aj preto intenzívne pripravuje balík opatrení, ktorého cieľom bude podporiť zamestnanosť a zároveň výrazne znížiť administratívnu záťaž podnikateľov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Katarína Svrčeková. Viaceré pripravované opatrenia budú podľa nej zamerané priamo na odbúranie ich povinností. „Chceme vytvoriť priestor pre podnikateľov na to, aby udržali svoj biznis a nevenovali sa nadmernej byrokracii. Týmto pripravovaným zákonom by sme im mali výrazne rozviazať ruky,“ dodala.

Opatrenia by mali byť predstavené v dohľadnom čase. „Podnikatelia za top bariéru v podnikaní označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, byrokraciu a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom,“ konštatuje PAS. Za nimi nasledujú funkčnosť politického systému v štáte, zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, úroveň korupcie na úradoch a výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu a pracovnoprávna legislatíva.

Zlepšenie oproti prvému polroku vlaňajška nastalo podľa podnikateľov v kvalite a dostupnosti výrobných vstupov pracovnej sily. Lepšie hodnotili aj likviditu, cash-flow a plnenie záväzkov a výrazný posun nastal podľa nich v systéme riadenia a manažmente ľudských zdrojov.

V rámci legislatívy poškodí podnikateľské prostredie podľa podnikateľov najviac novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorou sa zaviedol trvalý a zdvojnásobený bankový odvod.

Podnikatelia taktiež negatívne hodnotia novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá priniesla automat naviazaný na priemernú mesačnú mzdu dva roky dozadu, a novelu Zákonníka práce, ktorá zvýšila trvanie základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa. Na druhej strane, ocenili novelu Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je v záujme ochrany malých a stredných podnikateľov bojovať proti daňovým podvodom, ale aj zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora.

Pozitívne vnímajú aj zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, snahou ktorého je znížiť množstvo voľne odhodeného odpadu v prírode. Uvítali aj novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zjednodušuje výpočet základu dane pre malé a stredné podniky a znižuje ich administratívne zaťaženie.

Zdroj: SITA

Foto: Obrázok od Pexels z Pixabay