GEODIS začal využívať diaľkovo ovládaný VZV

Spoločnosť GEODIS uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Phantom Auto, odborníkom vlastniacim softvér na diaľkové ovládanie bezposádkových vozidiel. Cieľom bolo vyvinúť vysokozdvižný vozík, ktorý je možné ovládať aj z veľkej diaľky. Inovatívny program je zameraný na zlepšenie pohodlia i bezpečnosti skladových prevádzok a tiež na vytváranie pracovných príležitostí pre geograficky izolovaných ľudí, pre ženy i pre ľudí s telesným postihnutím.

Prvé úspešné testy diaľkovo ovládaného vysokozdvižného vozíka s ovládaním zo vzdialenosti tisícov kilometrov sa uskutočnili vo francúzskych mestách Levallois a Le Mans v rámci viacročnej spolupráce medzi spoločnosťami GEODIS, Phantom Auto a Fenwick-Linde. Firemná spolupráca vyšla z kreatívneho nápadu manažmentu GEODIS a bola vyvinutá v rámci interného firemného inovačného programu.

Riešenie využíva vysokozdvižný vozík Fenwick v kombinácii s bezpečným, sieťovo-agnostickým a interoperabilným softvérom na diaľkovú obsluhu od spoločnosti Phantom, čím sa zvyšuje efektívnosť a prevádzkové využitie skladových zásob a zariadení. Jeden vzdialený pracovník môže obsluhovať viac vysokozdvižných vozíkov v niekoľkých skladoch v rôznych denných dobách z jedného centrálneho miesta.

Diaľkoví operátori, označovaní tiež ako digitálni vodiči, budú môcť „teleportovať“ medzi rôznymi vozidlami a medzi rôznymi skladmi jediným kliknutím z bezpečia vzdialenej kancelárie. Softvér spoločnosti Phantom poskytuje vzdialeným operátorom GEODIS oči a uši v reálnom čase okolo každého vozidla, čo im umožňuje bezpečne a sebavedome viesť vozidlá odkiaľkoľvek.

Program diaľkovo ovládaných vysokozdvižných vozíkov spoločnosti GEODIS prispieva k poklesu počtu zranení a zvyšovaniu celkovej bezpečnosti v skladoch, k znižovaniu počtu osôb fyzicky prítomných v skladoch, ako aj k vytváraniu nových úloh vzdialeného operátora. GEODIS už začal prijímať zamestnancov z regiónov a z oblastí, kde sa logistické a priemyselné sklady nenachádzajú. Cieľom je poskytnúť pracovné príležitosti aj oblastiam s  vyššou mierou nezamestnanosti.

Foto: Automotive Purchasing & Supply Chain