Geis: Dopravcovia pomáhajú v návrate do normálu

Prechádzame situáciou, ktorú si nikto z nás nepamätá. Prakticky polovica sveta sa na dlhé týždne uzavrela to karantény, ktorú teraz striedajú obavy z ekonomického kolapsu. Dôležitú úlohu v tom, aby návrat do normálneho života bol čo najľahší a najrýchlejší bude hrať nákladná doprava.

Ani povodne a hospodárska kríza nespôsobili tak mimoriadny prepad výroby a obchodovania ako pandémia koronavírusu Covid – 19. Na niekoľko týždňov sa zastavili mnohé výrobné závody a zatvorili sa obchody okrem tých najpotrebnejších. Pre dopravné spoločnosti to samozrejme znamenalo úbytok objemu zásielok od zákazníkov, ktorí boli postihnutí obmedzením produkcie alebo predaja ich sortimentu, napríklad elektrospotrebičov, odevov, určitých druhov spotrebného tovaru a podobne. Naopak došlo k nárastu zásielok segmentu e-commerce.

Snáď ešte horšie, ako samotná pandémia sa teraz zdajú byť najrôznejšie ekonomické prognózy, ktoré budia stres predpovedaním hospodárskeho kolapsu a predbiehajú sa v pridávaní percent, o koľko sa naša i svetová ekonomika prepadne. Určite to nebude ľahké, ale verme, že sa tieto katastrofické scenáre nenaplnia. K tomu, aby sa všetko čo najskôr začalo vracať do normálnych koľají je teraz potrebné čo najrýchlejšie znovu nadviazať vzťahy medzi dodávateľmi, výrobcami a predajnými sieťami. V najbližších týždňoch budú preto rozhodujúce schopnosť rýchlej reakcie, zjednodušenie procesov a operatívnosť v doprave.

Spoločnosť Geis je pripravená pružne upraviť svoje kapacity. V niektorých logistických projektoch po dohode s klientom navyšuje svoje kapacity pre väčší denný objem vychystávaných položiek. Významná je súvislosť s nanovo sa rozbiehajúcou výrobou i medzinárodnou dopravou. Prednosťou členstva Slovenska v Európskej únii je voľný trh, umožňujúci bezproblémové dodanie dielov a komponentov z celej Európy pre domácich výrobcov. Tieto dodávky sa v posledných týždňoch značne skomplikovali, nielen v súvislosti s odstávkami výroby, ale aj z dôvodu komplikácií na hraniciach, ktoré nám čiastočne pripomenuli to, čoho sme vďaka možnosti voľného pohybu a obchodu za normálnych okolností ušetrení.

Logistické spoločnosti sa museli urýchlene prispôsobiť novým požiadavkám. Než sa vrátia do zabehnutých koľají a začnú získavať prevahu dlhodobé kontrakty, je teraz potrebné vychádzať v ústrety zákazníkom rýchlosťou a schopnosťou operatívne dopravovať i menší objem prepravovaného tovaru. Po celú dobu trvania rôznych obmedzení, ktoré zmierňovali dopad pandémie v Európe, boli zamestnanci spoločnosti Geis v úzkom kontakte so svojimi zahraničnými partnermi a zákazníkmi. Dokázali vďaka tomu operatívne reagovať, a tak sa im podarilo zachovať v maximálnej miere pravidelné zahraničné linky. Táto komunikácia pokračuje naďalej a spoločnosť je pripravená na navýšenie kapacít.

Spoločnosť Geis už teraz registruje približne 25% pokles v exporte, avšak zatiaľ bez akýchkoľvek obmedzení vo frekvencii odjazdov svojich exportných liniek. V tomto smere reaguje veľmi flexibilne a vďaka vyššiemu počtu liniek na jeden smer dokáže operatívne toky exportných zásielok presmerovať a kombinovať tak, aby aj naďalej nedochádzalo k obmedzeniu a tým i predĺženiu exportných lehôt. To samozrejme neplatí v prípadoch, kedy na hraniciach prebiehajú kontroly a kamióny sú nútené čakať. V takom prípade samozrejme môže k omeškaniam dochádzať. O tom sú však všetci klienti proaktívne informovaní.

Našťastie sú tieto výnimočné situácie snáď už minulosťou a situácia na hraniciach, aspoň v rámci Schengenského priestoru sa opäť vracia k bežnému štandardu. Tak ako to bolo možné, zmiernila spoločnosť Geis karanténne podmienky, napríklad rýchlo obnovila možnosť osobného odberu zásielok na pobočkách, ktorý bol v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy na nutnú dobu zrušený, nastavila štandardné otváracie doby pobočiek i bežnú pracovnú dobu Zákazníckeho centra. To je dôležité i z dôvodu, že sa spolu s postupným otváraním obchodov znovu rozbiehajú aj dodávky spotrebného tovaru z ázijských krajín, samozrejme hlavne z Číny, kde sa s pandémiou už dokázali vyrovnať skôr a výrobné závody tam už opäť idú takmer na plný výkon. V najbližších dňoch bude taktiež potrebné realizovať mnoho opráv, ktoré sa museli odložiť, či už z dôvodu obmedzenia pohybu pracovníkov alebo z dôvodu nedostupnosti materiálu.

Spoločnosť Geis svojim zákazníkom ponúkne špeciálne ponuky a akcie, zamerané hlavne na dopravu do krajín susediacich so Slovenskom. Pripravuje sa i otvorenie ďalších nových exportných liniek do Nemecka a ďalších štátov.